stroper rechtbank

Pensjagen was vroeger de hobby van de kleine man. Een konijntje vangen of een haasje strikken was echter tegen de  wet. Zo nu en dan mocht men het gaan uitleggen voor de juge. Zo ook een Kruishoutemnaar 120 jaar geleden: “Een persoon van Kruishoutem wordt door de rechtbank van Gent voorwaardelijk verwezen tot eene boet wegens jachtmisdrijf. ‘Ge zult uwe boet niet moeten betalen, indien ge binnen de vijf jaar niet terugkomt’, zegt de rechter. ‘Nooit meer, mijnheer de voorzitter, nooit meer’, roept de betichte, dat heel de zaal weergalmt, ‘merci, mijnheeren, merci, merci’. De betichte verwijdert zich, altijd maar ‘merci’ roepende.” (De Gazette van Kortrijk - 09 september 1897).