vastgebonden vrouwe

’t Was gevaarlijk om patatten te verkopen in Nokere 120 jaar geleden. ’t Gebeurde aan den Nellekenskeer: “In de gemeente Nokere (Gent) werd dijnsdag het volgende bandietenstuk uitgevoerd. In den voormiddag kwamen twee welgekleede mannen vragen om aardappelen te koopen bij zekeren Coppens. De vrouw was alleen thuis met eenen werkman. ’s Middags kwamen de twee personen terug. Zij staken de vrouw eenen prop in de mond en bonden haar aan eenen stoel. Vervolgens braken zij de kas open en stolen eene som van 500 fr. Toen de werkman terugkwam, vond hij vrouw Coppens nog op den stoel zitten. De policie doet ieverige opzoekingen om de twee schurken te ontdekken.” (Den denderbode - 31 oktober 1897).