Anno Domini 2017

De geschiedenis is het heden gezien door de toekomst
- Godfried BOMANS (1913-1971), Nederlands auteur en mediafiguur

Het was in het jaar des Heren ... In deze rubriek treft u de artikeltjes aan die ooit als brandend actueel nieuws op de hoofdpagina van deze site stonden. Wat ooit het heden was, is intussen verstild in het verleden. Dat verleden - van feiten en activiteiten - kan u hier nog 's in chronologische volgorde doornemen.

kerk lede 1   kerk lede 2

Ter gelegenheid van de oktoberkermis huisvest de Sint-Dionysiuskerk te Lede de tentoonstelling ‘Wiens kruis? In 15 staties'  van Roland Van Rostenberghe. Het betreft een hedendaagse uitwerking van de kruisweg, met symboliek uit deze tijd van ‘oorlog en vrede’: de aanslagen, de hulpverlening, … . De kunstschilder geeft een duiding tijdens de opening op vrijdag 6 oktober (19u00). De exhibitie is toegankelijk tijdens de weekends van 7-8 en 14-15 oktober, telkens van 14u tot 18u. Een organisatie van kerkraad Lede en werkgroep ‘Leo en zijn orgel’. Info bij Aimé Deconinck, 0475 975 123.

bliksem boom

Ga voor de bliksem nooit schuilen onder een boom. Dat weet het kleinste kind. 125 jaar geleden echter was dit volslagen onbekend voor de inboorlingen van Nokere, zoals blijkt uit volgend persverslag: “Het onweder van Dijnsdag avond heeft, gelijk het te vreezen was, hier en daar verwoestingen veroorzaakt. (…) Te Huysse, was een inboorling van Nokere, sedert eenigen tijd in het klooster te Kruishautem verblijvende, nog op de baan. Door het onweder verrast, verschool de man zich onder eenen trunk. Des anderdaags vond men hem levenloos onder den trunk liggen, naar alle waarschijnelijkheid door den bliksem getroffen, want op eenige meters van daar was er een kanadaboom aan splinters geslagen.” (Den denderbode - 02.10.1892).  

stroper rechtbank

Pensjagen was vroeger de hobby van de kleine man. Een konijntje vangen of een haasje strikken was echter tegen de  wet. Zo nu en dan mocht men het gaan uitleggen voor de juge. Zo ook een Kruishoutemnaar 120 jaar geleden: “Een persoon van Kruishoutem wordt door de rechtbank van Gent voorwaardelijk verwezen tot eene boet wegens jachtmisdrijf. ‘Ge zult uwe boet niet moeten betalen, indien ge binnen de vijf jaar niet terugkomt’, zegt de rechter. ‘Nooit meer, mijnheer de voorzitter, nooit meer’, roept de betichte, dat heel de zaal weergalmt, ‘merci, mijnheeren, merci, merci’. De betichte verwijdert zich, altijd maar ‘merci’ roepende.” (De Gazette van Kortrijk - 09 september 1897). 

spelen met stekskes

Het was spelen met vuur te Nokere, 140 jaar geleden: “Den 18 dezer, rond  1 uur na noen, is te Nokere een brand uitgebersten en heeft een huis, schuur en stalling in asch gelegd : twee koeien, een kalf en het landbouwgereedschap zijn de prooi der vlammen geworden. Het huis was bewoond door B. Velghe, eigenaar en landbouwer aldaar. Het vuur is in de stalling ontstaan en werd veroorzaakt door een kind van den eigenaar, aan het stroo, al spelende met een steksken, in de afwezigheid zijner ouders. Het verlies wordt op de som van 5.450 fr. (135€) geschat, en is door verzekering gedekt.” (Het Handelsblad van Antwerpen - 21.08.1877).

School marolle verdwijnt

De Marolle ondergaat een  face lift.

Na het klooster en de Mariagrot (zie: http://www.hultheim.be/index.php/kruishoutemse-curiosa/43-de-lourdesgrot-passionistenstraat-marolle°) is nu ook een tweede ‘Kruishoutems Curiosum’  uit het straatbeeld verdwenen.  De Marolleschool, waar generaties het ABC, de vierkantswortel en de stelling van Piet Agoras onder de knie kregen, is niet meer. 

Hiermee verdwijnt de laatste site in Kruishoutem die nog aanschouwelijk verwees naar de Eerste Wereldoorlog. Zie: http://www.hultheim.be/index.php/kruishoutemse-curiosa/34-openluchtklassen-avant-la-lettre-deinsesteenweg-marolle. (foto Marianne Thienpont).

obus

De bevrijding van onze gemeente op het einde van de Eerste Wereldoorlog verliep niet zonder slag of stoot. Toen de Amerikaans 37ste US Division op 31 oktober 1918 vanuit Olsene de aanval inzette op Kruishoutem, werd ze hardnekkig bestookt door Duits afweergeschut.

Negen jaar na de Wapenstilstand, nu 90 jaar geleden, vond men van die veldslag nog sporen terug in de Kruishoutemse bodem: “Door een aardewerker werkzaam langs den steenweg wijk ‘(Aaishove)Dries’ werd er in een gracht een obus ontdekt. Denkelijk werd dit moordtuig aldaar verlaten door de Duitschers tijdens hun aftocht in 1918.” (De Volksstem - 24 juli 1927).