Toen de Franse koning Louis Quatorze in 1670 bij oorkonde de toelating verleende voor een jaarlijkse markt, gaf hij de aanzet tot de latere naam en faam van Kruishoutem als Eigemeente. In de vijftiger jaren van de vorige eeuw kwamen we aan de spits van de Europese eierhandel. In 1955 werden de eerste Gulden Eifeesten georganiseerd. In 2014 waren ze aan hun 60ste editie toe. Hierna de ‘Country Life TV’-reportage van toen met Jozef Verzele als heemkundige gids.