leo van gheluwestraatHet gemeentebestuur vroeg diverse keren het advies van de Heem- en Geschiedkundige Kring bij de toewijzing van nieuwe straatnamen. Onlangs nam de kring zelf het initiatief om een suggestie voor te leggen aan burgemeester en schepencollege.

Waarover gaat het? Kruishoutem telt 8 straten, waarvan de naam verwijst naar (al dan niet lokale) historische figuren. In vele steden en gemeenten geven dergelijke straatnaamborden een korte duiding van de persoon in kwestie: beroep of status + geboortejaar en jaar van overlijden. Voor de aandachtige voorbijganger verleent dit een kleine historische inkijk op mensen die ooit het verschil hebben gemaakt. Zelfs onze eigenste Leo Van Gheluwe uit Lede kreeg te Brugge, waar hij conservatoriumdirecteur was, zijn straatnaambord.  

Hultheim lanceerde voor Kruishoutem de volgende suggesties:

  • Winston Churchillstraat: Britse Premier tijdens WO II (1874-1965)
  • Cyriel De Baerestraat: ereburger - letterkundige (1884-1961)
  • Stephan De Jonghestraat: musicoloog (1902-1933)
  • Pastoor Senesalstraat: initiatiefnemer bouw Sint-Eligiuskerk, klooster en rustoord (1793-1866)
  • Spilthoorestraat: revolutionair bij Belgische onafhankelijkheid (1804-1872)
  • Priester Daensstraat: sociaal bewogen politicus - onderpastoor te Kruishoutem (1839-1907)
  • Pastoor De Vosstraat: priester-dichter (1920-2005)
  • René D’Huyvetterstraat (binnenkort): ereburger - stichter Gulden Eifeesten (1909-2007).

Straatnamen Winston ChurchillStraatnamen Cyriel de baereStraatnamen Stephan de jonge straatnamen pastoor senesal Straatnamen Spilthoore Straatnamen priester daene Straatnamen pastoor de vos straatnamen rene dhuyvetter

Hultheim nodigde het schepencollege uit om aangepaste naamborden in de 8 straten te laten aanbrengen. Dit kan tegen een minieme kost. Het zou in het straatbeeld zichtbaar aanschouwelijk maken dat de gemeente fier is op haar 'krasse Kruishoutemnaren'. Wordt vervolgd.