Meer dan 160 jaar huisvestten de Zusters van de H. Franciscus van Assisi in de Brugstraat een kloostergemeenschap, een pensionaat, een rustoord en een kleuter- en lager onderwijsinstelling. Op het einde van het schooljaar 1987-1988 vertrok de laatste leerling. De laatste zuster trok de deur achter zich dicht in maart 1999. In de zomer van 2000 werden het klooster, de klaslokalen en de kapel afgebroken. Enkel het schoolgebouw - de ‘Sancta Familia’ - bleef overeind om nog enkele jaren een onderkomen te bieden aan verenigingen zoals de KLJ-KSJ en de Harmonie Sint-Cecilia. In de zomer van 2006 ging ook de ‘Sancta’ tegen de vlakte. De vrij gekomen ruimte zou later plaats bieden aan het Europees Cartoon Centrum (ECC).

De beelden van de afbraak in 2000 zijn van Tom Keymeulen. Zie ook: DE BEL Raoul, De zusters van de H. Franciscus van Assisi in Kruishoutem: van kantschool tot Sancta Familia (1839-1999), jaarboek 2006, p. 178-201.