Welkom!

… op de website van Hultheim, de heem- en geschiedkundige kring van Kruishoutem. Hier vindt u heemkundige en historische updates over Kruishoutem, de Marolle, Lozer, Nokere, Wannegem en Lede. De laatste info staat bovenaan, voor de oudere verslagjes scrolt u naar beneden.

 

Herdenkingsbeeld wereldoorlog11 jaar na het einde van de Groote Oorlog  werden de Kruishoutemse soldaten die gesneuveld waren 'voor outer en heerd'  herdacht. Dat is nu nog steeds het geval. Voor de diverse plechtigheden in Kruisem verwijzen we graag naar het gemeentelijk infoblad 'XM Info', p.7.

Blijkbaar beschikten de oud-strijders in 1929 wel over meer vocale-muzikale kwaliteiten dan nu. Polyfonie was hen niet vreemd. 90 jaar geleden immers: “11 Novemberfeest - Het 11 Novemberfeest werd alhier met gepaste plechtigheid gevierd. De dienst ter kerk bracht veel toehoorders, die een gebed stortten voor de duurbare overledene broeders in den oorlog. Een 16-eeuwsche zang werd uitgevoerd in 4 stemmig koor door de Oud-Strijders van Cruyshautem, “Broeder, vaarwel, Ick sie du niet meer weer” ... onder de kundige leiding van Mr. Prudent van Rechem, koster Cruyshautem.” (De Leye. Katholiek Weekblad - 17.11.1929).

 

geld verloren

Je kent ongetwijfeld dat gevoel. Je bent iets kwijt, een bankkaart bijvoorbeeld. Heb je ze ergens ‘verkeerd gelegd’ … of erger, werd je het slachtoffer van diefstal?

Deze koud zweet bezorgende onzekerheid is van alle tijden, ook 90 jaar geleden: “De inwoner van Cruyshautem die verleden week ter markt van Deinze eene som gelds gerobberd werd, had deze som van twee duizend frank geborgen in een klein kastje dat van achter op de kar stond. Na onderzoek viel het moeilijk uit te maken of het geld gestolen werd ter markt zelf, ofwel of het geld verloren geraakte tijdens het vervoer van Cruyshautem naar Deinze. Het is te hoopen dat de vinder eerlijk genoeg weze om het terug te bezorgen.” (De Leye. Katholiek weekblad, 17.11.1929).

 

Dit jaar geeft Hultheim maar liefst twee boeken uit! Het jaarboek 2019 en de ultieme bundeling van de 109 Kruishoutemse Kronieken die gedurende 11 jaar maandelijks verschenen in ’t Eierdopje. U kan uw bibliotheek dus dubbeldik verrijken, op de volgende wijze.

Tot woensdag 28 november:

 • jaarboek 2019: 28 €
 • Kruishoutemse Kronieken (KK): 15 €
 • Te samen: 43 €

Storting op rek.nr. BE05 0682 3409 4975 van Hultheim met vermelding ‘jaarboek’ en/of ‘KK’ + naam, voornaam en adres. Vanaf donderdag 28 november: jaarboek: 30€, Kruishoutemse Kronieken: 17€, te samen 47€. Bij verzending per post: + €10. Beschermleden: €65 (waarvoor jaarboek + KK + vermelding in boek en op website).

Artikels jaarboek 2019 (titels onder voorbehoud):

 • Prehistorische en Romeinse graven in de Lozerse bossen - Kurt Braeckman
 • Jakob van Gavere-Schorisse (1495-1551) - Lieven Kinds
 • Vrijbuiters in Kruishoutem en Nokere (1592-1606) - Rik Castelain
 • Pastoor Senesal (1793-1866). Levenslang bezorgd om het materieel en geestelijk welzijn van zijn parochianen - Chris Van der Meeren
 • De hamer van Eligius: bron van devotie, oorzaak van conflict - Chris Van der Meeren
 • Het wegennet in de 18de en de 19de eeuw: Olsensesteenweg en Winston Churchillstraat - Raoul De Bel
 • Een Nokerse marktkramers- en slagersdynastie. Vier generaties straffe madammen - Bea Detremmerie
 • Alois Verstraeten (1888-1961): de eerste Flandrien van Kruishoutem - Edwin De Borggraeve
 • Kruishoutem in de parochiale oorlogsverslagen van 1919 - Edwin De Borggraeve
 • Gilbert Balcaen, de Wannegemse wielergod - Olivier T’sjoen
 • Katdebelletjes - Raoul en Marc De Bel
 • Het oog van Carl. De Patronage - Carl Delacauw en Raoul De Bel
 • Kruishoutemse Kruimels. Naar Sint-Ursmarus te Nokere (1934)
 • Uit de oude doos. Wannegem en Lede. Dieften in de pastorij (1884) - Lozer. Record in de pastorij (1899).
 • Vroeger en nu. In de schaduw van de Sint-Ursmaruskerk te Nokere (1942 en 2019)

Kruishoutemse Kronieken gebundeld

Van 2008 tot 2018 schreef voorzitter Edwin De Borggraeve jaarlijks 10 Kruishoutemse Kronieken voor ’t Eierdopje, het toenmalige gemeentelijke infoblad. Het waren korte verhalen, gegrepen uit het verre en iets minder verre verleden van Kruishoutem, de Marolle, Lozer, Wannegem, Lede en Nokere. In totaal 109 fijn gefileerde en behapbare brokjes lokale heemkunde, die nu voor eens en voor altijd te boek worden gesteld. Dit is een niet te missen, eenmalige uitgave ! 

Het geheime leger Waregem    hoeve Le Grèbe

Tijdens WO II werd Waregem vier jaar lang bezet door het Duitse leger. Ondergronds groeide de frustratie. Kleine individuele acties leidden tot een georganiseerd verzet vanaf 1942, wat uitgroeide tot het Geheim Leger van Waregem.

In een interessante tentoonstelling in HIPPO.WAR te Waregem wordt het verhaal van dit Geheim Leger verteld. De bezoeker leert er over de leden van de verzetsgroep, hun sabotageacties en hun schuilplaats, hoeve Le Grèbe (foto rechts). Aan de hand van foto’s, persoonlijke documenten en getuigenverslagen wordt de omvang en het belang van het Geheim Leger duidelijk. Speciale aandacht gaat naar de tragische bevrijdingsdagen in september 1944, waarbij zowel de weerstand als de Waregemse bevolking een zware tol moest betalen. U maakt er kennis met het verhaal van John Mahoney, een US soldier die maandenlang werd schuilgehouden door het Geheim Leger, maar op de laatste dag van de bevrijding werd neergeschoten. U ontdekt er ook het verhaal over enkele opmerkelijke verzetsvrouwen.

De tentoonstelling loopt tot 15 december in BEZOEKERSCENTRUM HIPPO.WAR, Holstraat 95, Waregem. Info bij: 056/62.12.11. Toegang is gratis. Openingsuren: woensdag tot en met zondag, telkens van 14.00u. tot 18.00u. 

 

Het bleef in de familie … 160 jaar geleden: “Den 23 dezer heeft er te Wannegem-Lede een gevecht plaets gehad tusschen eenen landbouwer en zynen zoon. Zy hebben zich wederzyds slagen toegebragt, die hen beyde noodzaken te bed te liggen.” (Den Denderbode - 2 oktober 1859).

rolstoel