Krasse Kruishoutemnaren

De geschiedenis der volkeren wordt niet zozeer bepaald door het gemiddeld peil hunner leden, als wel door de superieure elementen - superieur naar geest en naar karakter - die zij rijk zijn.
- Cornelis Johannes WIJNAENDTS FRANCKEN (1863-1944), Nederlands filosoof en publicist.

Mensen schrijven geschiedenis. Zo ook in Kruishoutem; ook wij hebben onze helden, onze verlichte geesten, onze voortrekkers. Ze maakten onze gemeente tot wat ze vandaag is: ruraal, rustig, maar vooruitziend en met een open blik naar de toekomst. Markante merkwaardigheid: het overzicht telt amper 3 vrouwen, waarvan dan nog één een heks was. Het zegt alles over de kansen die vrouwen vroeger kregen of konden grijpen.

Hierna volgt in elk geval een uniek kransje van overleden Kruishoutemse politici, sporters, edellieden, kunstenaars, militairen, religieuzen, verzetslui, gewone lieden, heksen en reuzen die het verschil hebben gemaakt. Allen kunnen ze ijveren voor de titel van 'Grootste Kruishoutemnaar'. Aan u de keuze.

 

JACOB VAN GAVERE SCHORISSE 1495 1551

Heer van Bevere en Nokere, burggraaf van Herboyeghem (Erembodegem). Woont in 1539 in het huidige kasteeldomein van Nokere. Of hij ook de  bouwheer van het kasteel is, blijft onzeker, maar het zou kunnen. In 1542 burgemeester van Oudenaarde. Neemt meerdere keren deel aan militaire campagnes die keizer Karel V opzet tegen de Turken en tegen Frankrijk. Sneuvelt als kapitein in de slag bij Metz op 31 oktober 1551. De graftombe van Jacob en van zijn vrouw Jacqueline siert nu de ingangspoort van het kasteel Casier.Zie:

 • KINDS Lieven, Acht eeuwen Nokere, uitgave in eigen beheer, 1996, p.99-100.
 • KINDS Lieven, Nokerse graftombe van Jacob van Gavere-Schorisse, Jaarboek 2019, p.18-24.

Clara De Vos 1576-1634

Nokerse heks. Werd na een schijnproces in 1634 gewurgd en verbrand. Ze was niet de enige; nog vier andere Kruishoutemse heksen (waaronder twee mannen) werden wegens 'abominable acten van tooverye ende duuvelse practijcken' vervolgd. Clara gaf 377 jaar later Marc de Bel inspiratie voor zijn jeugdroman 'Nelle, de heks van Cruysem'. Op 18 maart 2012 kreeg ze een standbeeld te Nokere. Een terecht eerherstel.

 

 

 

 

 


Zie:

 • KINDS Lieven, Acht eeuwen Nokere, 1996, p. 194-203.
 • Aryne, Arnoldine, Claere en Gilis, de heksen van Kruishoutem, Kruishoutemse Kroniek, Eierdopje oktober 2011, p.23.
 • De heks van Nokere, Kruishoutemse Kroniek, Eierdopje december 2014, p.20.
 • Gerechtigheid voor Clara, Kruishoutemse Kroniek, Eierdopje december 2017, p.25.
 • DE BORGGRAEVE Edwin, De Heksenhamer op Kruishoutem, Jaarboek 2012, p. 67-90.
 • MEIRHAEGHE Herman, de vossenstreken van Clara. Kanttekeningen bij 'de Heks van Nokere', Jaarboek 2017, p.64-95.

Filips de Jauche 1629 1683

Zoon van Karel, die het actuele Kasteel van Ayshove-Cruyshautem liet bouwen in 1630-1634. Filips breidde het kasteelpark uit en liet de nedervijver aanleggen. De investeringen van vader en zoon zouden leiden tot de financiële ondergang van de adellijke familie. Gewiekste kerel die meedeinde met de wisselende politieke machtsverhoudingen.  Op zijn vraag in 1670 door de Franse zonnekoning Louis Quatorze tot graaf van Cruyshautem benoemd. In dezelfde oorkonde kreeg de gemeente de toelating om een jaarmarkt te organiseren, wat de verre voorloper was van de latere eiermarkten en de naam en faam van Kruishoutem als internationaal gekende eiergemeente.

 

 

 

 

 

 

Zie:

 • VAN DER MEEREN Chris, Kruishoutems glorierijke geschiedenis van markt, kip en ei. Van Lodewijk XIV's oorkonde tot Europese eiermarkt, jaarboek 2015, p.100-143.
 • VAN DER MEEREN Chris, Een meesterstuk in de Sint-Eligiuskerk; het mysterie ontrafeld, jaarboek 2018, p.13-37.
 • VANWELDEN Martine en VAN DER MEEREN Chris, Realpolitik in Kruishoutem. Philippe de Jauche en Lodewijk XIV gekaderd, jaarboek 2018, p.38-58.
 • Brochure OMD 2017 - Het gravelijk kasteeldomein van Cruyshautem: onbekend ? Straks bemind !

Alphonse Baut de Rasmon 1756-1833

Baron, lid van de Oost-Vlaamse Staten-Generaal. Rijke Gentse industrieel. Liet in 1785-1786 het classisistische kasteel van Wannegem-Lede optrekken als 'maison de plaisance'. Prototype van de 18de eeuwse plattelandsadel met interesse voor botanica, fauna en flora. Was medestichter van 'les Amis de Flore et de la Botanique’, nu de ’Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde’. Deze organisatie stond aan de bakermat van de befaamde Gentse Floraliën, waar hij met zijn teelten trouwens meerdere prijzen won. Ontwierp zelf zijn kasteelpark, toen een unicum in Vlaanderen en nu nog steeds een oase van groen tussen Wannegem en Lede.

 

 

 

 

 

 

Zie:

Bernard Levrau 1788 1847

Soldaat van la Grande Armée de Napoleon. Scheepte in 1807 te Bordeaux in voor het Caraïbische tropeneiland Martinique dat in februari 1809 door de Engelsen werd ingenomen. 1.433 Franse soldaten werden krijgsgevangen, waaronder Levrau. Overleefde twee jaar en drie maanden op een gevangenisschip in de haven van Plymouth op een dieet van ranzige haring en rotte kabeljauw. In 1811 overgebracht naar een gevangenis nabij Edinburgh (Schotland).

Koos in 1814 voor het Nederlandse leger om aan het harde prison te ontsnappen. Kwam datzelfde jaar terug naar Kruishoutem, huwde in 1816 met Xaviera Tierens en zette met haar 8 kinderen op de wereld. Ontsnapte door zijn jarenlange gevangenisstraffen aan een gewisse dood in één van de vele bloedige veldslagen die Napoleon uitvocht op het Europese vasteland (tekening copyright Benedict Van Gansbeke Wortegem-Petegem - robotfoto gemaakt op basis van de militaire signalementen van Bernard Levrau en latere foto’s van familieleden).

 

 

 

 

Zie:

 • LEVRAU Philippe, Een Kruishoutemnaar op wereldreis voor Napoleon. Uit het levensverhaal van elitesoldaat Bernard Levrau, Jaarboek 2020, p.47-69.
 • MAES Herman, Kruishoutemse soldaten onder Napoleon, Jaarboek 2003, p.73-87.

 

Petrus Jacobus Senesal 1793-1866

Priester, afkomstig van Bevere (Oudenaarde). Man met baksteen in de maag. Verantwoordelijk voor de oprichting van essentieel religieus en verzorgend erfgoed in het centrum: de Sint-Eligiuskerk (1856), het klooster en school Sint-Franciscus van Assisi (1839) in de Brugstraat (het latere Sancta Familia, afgebroken in 2006) en het rustoord in de Ommegangstraat (1862-1864 - nu home Sint-Petrus). Kruishoutem moet die jaren één grote bouwwerf zijn geweest; ook zijn seculiere medestander, burgemeester Frans Jozef Theodoor Van der Donckt, was een fan van stenen, mortel en truweel.

 

 

 

 


Zie:

 • DEVOS Patrick en DE BEL Raoul, De Sint-Eligiuskerk te Kruishoutem, Jaarboek 2005, p. 73-128.
 • DE BEL Raoul, De Zusters van de H. Franciscus van Assisi in Kruishoutem: van kantschool tot Sancta Familia (1839-1999), Jaarboek 2006, p. 178-201.
 • VAN DER MEEREN Chris, Pastoor Petrus Jacobus Senesal (1793-1866). Levenslang bezorgd om het materieel en geestelijk welzijn van zijn parochianen, jaarboek 2019, p.34-51.
 • VAN DER MEEREN Chris, De hamer van Eligius: bron van devotie, oorzaak van conflict. Tweespalt tussen pastoor Senesal en zijn kerkraad in 1835, jaarboek 2019, p.52-62.

Frans Jozef Theodoor van der Donckt 1795-1878

Geneesheer, afkomstig van Oudenaarde. Dertig jaar burgemeester. Moderniseerde de gemeente, maar met de hand op de portemonnee. Onder zijn bestuur kwam er een nieuwe kerk (1856), een nieuwe gemeenteschool (1875), een nieuw gemeentehuis (1875) en een brandweerkorps (1850). Vlaamsgezind en vooruitziend politieker met managerstalent. Eerste Kruishoutemnaar zonder blauw bloed die een zitje in het Parlement wist te halen én dat 26 jaar vasthield. Ridder in de Leopoldsorde.

 

 

 

 

 


Zie:

August Vander Meere 1797-1880

De vreemde eend in deze bijt. Avonturier en praalgans. Laatste graaf van Ayshove. Maakte na de Belgische onafhankelijkheid een militaire blitzcarrière, maar kwam in conflict met Koning Leopold I. Verbraste vervolgens het familiefortuin in Parijs. Vertoonde daarbij een voorkeur voor zware dranken en lichte vrouwen. Berooid beraamde hij tot 3 keer toe een staatgreep tegen de eerste koning der Belgen, maar pakte het zo knullig aan dat hij in 1841 tegen de lamp liep. Verbannen naar Brazilië. Overleed op 83-jarige leeftijd in België.

 

 

 

 Zie:

Adolphe della Faille dHuysse 1798-1873

Baron. Nam in 1844 de afwerking van de kerk te Lozer over van zijn overleden moeder Marie-Julie van Rockolfing (1770-1844). 27 jaar burgemeester van Huise-Lozer. Stond financieel in voor de oprichting van kerk, pastorie, kerkhof en jongensschool. Verwoed jager. Vereeuwigd op muurschildering in de Lozerse pastorie. De bouw van de O.L. Vrouw van Bijstandskerk onder zijn impuls was de aanzet tot de ontwikkeling van de Lozerse dorpskern, waarna deze kon uitgroeien tot de bloeiende levensgemeenschap van vandaag.

 

 

 

 


Zie:

 • ROGIERS Gilbert, Het kasteel van Lozer - 350 jaar bezit van de familie della Faille d'Huysse, Academia Press Gent, 2004.
 • DEVOS Patrick, Lozer, een (on)bekend gehucht, een echt dorp. Kleine historische schets van site, parochie, kerk, pastorie en kerkhof, Jaarboek 2009, p. 178-215.
 • DE BORGGRAEVE Edwin, het mirakel van Lozermei, Jaarboek 2009, p. 216-243.
 • DE BORGGRAEVE Edwin, Schets van een 19de eeuwe plattelandsaristocraat: Adolphe della Faille d'Huysse (1798-1873), Jaarboek 2013, p.90-109.
 • Adolphe, Benedict en Barbet, Kruishoutemse Kroniek, Eierdopje september 2009, p. 21.
 • Wat zou Lozer geweest zijn zonder baron Adolphe?, Kruishoutemse Kroniek, Eierdopje juli-augustus 2013, p.23.

Charles Louis Spilthoorn 1804-1872

Advocaat, betrokken bij de onafhankelijkheidstrijd van België. Zag een koning op de troon niet zitten. Rebel, republikein, revolutionair. Werd in 1848 na de schermutselingen bij Risquons-Tout beschuldigd van samenzwering tegen Koning Leopold I. Kreeg de doodstraf, nadien omgezet in twintig jaar gevangenis. Zat daarvan zes jaar uit, waarna een verbanning volgde naar de USA. Zette daar een bloeiende praktijk op en keerde op het einde van zijn leven terug naar België.

 

 

 

 

 Zie:

 • TANT Paul, Charles-Louis Spilthoorn: doodgezwegen? - deel I, Jaarboek 2008, p. 161-169,
 • TANT Paul, Charles-Louis Spilthoorn: doodgezwegen? - deel II, Jaarboek 2010, p. 106-121
 • TANT Paul, Charles-Louis Spilthoorn: doodgezwegen? - deel III, Jaarboek 2011, p. 144-159.
 • De zondebok van Risquons-Tout, Kruishoutemse Kroniek, Eierdopje maart 2013, p.23.
 • deze website, rubriek 'Anno Domini', 19.10.2012 - lezing 'Spilthoorn, de vergeten revolutionair van Kruishoutem'. 

Leo-Van-Gheluwe1837-1914Vlaams componist geboren te Lede in de schaduw van de Sint-Dionysiuskerk. Schreef op 13-jarige leeftijd zijn eerste orgelstukken en koorwerken. Behaalde in 1867 een eervolle tweede plaats in de Prix de Rome. Na een studiereis in Duitsland en Italië werd hij directeur van het Stadsconservatorium van Brugge. Vrijzinnig, liberaal en Vlaamsgezind. Kennis van Richard Wagner. Bevriend met Peter Benoit. Liet een aanzienlijk, maar vergeten oeuvre na met o.a. meerdere cantates, een opera, drie missen, een requiem en een Te Deum.

 

 

 

 

 

 

 

Zie:

 • DE BORGGRAEVE Edwin, Leo Van Gheluwe, de vergeten toondichter van Lede (1837-1914), Jaarboek 2014, p.89-126.
 • BROEKAERT Roland, Muzikaal Vlaanderen ten tijde van Leo Van Gheluwe. Een historische achtergrond, Jaarboek 2014, p.127-131
 • Leo Van Gheluwe, de vergeten toondichter van Lede (1837-1914), Kruishoutemse Kroniek, Eierdopje juni 2014, p.19.
 • OMD-brochure 14.09.2014. Klik hier aan.  

Henri Gabriëls 1838-1921

Vroom en godvruchtig knaapje dat opgroeide in Wannegem. Liep na zijn middelbare studies te Oudenaarde seminarie in Sint-Niklaas en in Gent. Werd priester in 1861 en vertrok drie jaar later naar de USA, waar hij professor dogmatiek en kerkgeschiedenis werd. Door Paus Leo XIII in 1891 aangesteld als bisschop van Ogdensburg (New York). Richtte tijdens zijn 29-jarig episcopaat meerdere kerken en scholen op in de USA. Officier van de Leopoldsorde.

 

 

 

 

 

 


Zie:

Adolphe Marie Ghislain van Pottelsberghe de la Potterie 1849-1933

Jonkheer. Eigenaar van Herlegem Kasteel. Moest op het einde van den Grooten Oorlog een Duitse artilleriebatterij dulden in zijn park. Tot in de ochtend van 31 oktober 1918 de Fransen oprukten vanuit Waregem. Adolphe ging ze tegemoet, wees aan waar de Duitsers zaten, organiseerde een lazaret en hielp onder hevige bombardementen de gekwetste Franse soldaten verzorgen. Mede door hem werd vroeger dan verwacht een wig geslagen in de Duitse verdedigingsgordel vóór Kruishoutem. Onderscheiden met een Franse militaire oorkonde.

 

 

 

 

 

 


Zie:

 • DE BORGGRAEVE Edwin, Wereldoorlog I: de bevrijding van Crysanthen op Allerheiligen 1918, Jaarboek 2004, p. 144-186.
 • GOEMINNE Luc en DE CLERCQ René, De heren van Herlegem en de watermolen van Herlegem, Jaarboek 2008, p. 23-44.
 • Adolphe en de Duitsers, Kruishoutemse Kroniek, Eierdopje november 2012, p.23.

Stephanie De Clercq 1860-1915

Boerendochter uit de Neerrechemstraat. Leed aan tuberculeuze spondyllitis, een aandoening aan de ruggengraat, in 1885 ongeneeslijk geacht. Na een bezoek aan de Heilige Bron te Lourdes miraculeus genezen. In extase nam ze tien dagen later deel aan de ommegang te Lozer en lag daarmee aan de basis van het eclatante succes van de Mariaverering en van Lozermei, nu de enige nog actieve ommegang in Kruishoutem.

 

 

 

 

 

 Zie:

 • DEVOS Patrick, Lozer, een (on)bekend gehucht, een echt dorp. Kleine historische schets van site, parochie, kerk, pastorie en kerkhof, Jaarboek 2009, p. 178-215.
 • DE BORGGRAEVE Edwin, het mirakel van Lozermei, Jaarboek 2009, p. 216-243.
 • Meimaand Mariamaand: de bedevaart naar Kerselaere en Lozermei, Kruishoutemse Kroniek, Eierdopje mei 2009, p. 23.
 • Het mirakel van Lozer, Kruishoutemse Kroniek, Eierdopje april 2015, p.23.

Jean Baptiste XIII de Ghellinck d Elseghem 1867 1927

Ridder. Burgemeester van Wannegem-Lede van 1892 tot 1927. Provincieraadslid van 1893 tot 1899. Volksvertegenwoordiger van 1900 tot 1912 en senator van 1912 tot 1927. Kwam vanuit zijn christelijke overtuiging op voor een sociale bescherming van de werkende klasse. Medeoprichter in 1906 en voorzitter van de Christelijke Mutualiteiten (1922-1927). Leverde met zijn  wetsvoorstel van 1912 de blauwdruk van wat later - pas in 1945 - onze ziekte- en invaliditeitsverzekering zou worden.  

 

 

 

 

 

 

Zie:

Charles Tsjoen 1877-1948

Wannegems brouwer van verdwenen bierklassiekers als Kenia Pils, Extra Bock en Super DD van 1911 tot 1948. Leidde tijdens den Grooten Oorlog de weerstandsgroep 8540 die de Duitse activiteiten op de vliegvelden op Zijldegemkouter en bij het hof van Walem (Wortegem) bespiedde. Door hun informatie - met duiven en luchtballonnen doorgeseind - konden de Engelsen het vliegplein bij Walem vakkundig in de vernieling bombarderen. Charles werd nadien onderscheiden met de Britse Intelligence Service Order Medal. Vader van gewezen Hultheim-bestuurslid Leon.

 

 

 

 


Zie:

 • T'SJOEN Olivier, De geschiedenis van brouwerij T'sjoen te Wannegem-Lede, Jaarboek 2014, p.143-151.
 • LAMIROY Marc en BONTE Magda, Wannegem-Lede. Dorp van stilte, uitgave Vereniging voor Vreemdelingenverkeer en Monumentenzorg vzw Oudenaarde, 1984, p. 11.
 • CAPPELLE Charlotte, Bruin. De geschiedenis van het brouwen in en rond Oudenaarde sinds 1357, uitgeverij Beatrijs Oudenaarde, 2010, p. 181.
 • Codenaam 8540: Wannegemse spionnen tijdens 'den Grooten oorlog', Kruishoutemse Kroniek, Eierdopje november 2010, p. 19.
 • deze website, rubriek 'Kruishoutemse Curiosa'.
 • website: www.brouwerijtsjoen.be.

Cyriel-De-Baere-1884-1961

Ereburger. Germanist en letterkundige, die zijn jeugd in Kruishoutem doorbracht. Leraar Nederlands aan colleges en athenea in Nijvel, Hasselt, Elsene en Brussel. Publiceerde in 1923 de 'Beknopte Nederlandsche Spraakkunst ten dienste van het middelbaar en het normaal onderwijs in Belgische scholen', dat maar liefst twintig herdrukken kende. Gaf ook spraakkunstboeken uit voor het onderwijs in Wallonië. Werd in 1932 inspecteur, belast met het toezicht op de toepassing van de taalwetgeving. Secretaris van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde.

 

 

 

 

 


Zie:

 • MAES Herman, Dr. Cyriel De Baere (1884-1960): Germanist en ereburger van Kruishoutem, Jaarboek 2005, p. 129- 133.
 • DEWAELE Erik Cyriel, Hier rust Kruishoutems ereburger Cyriel De Baere, Jaarboek 2013, p.178-183.
 • Hielp Cyriel Jacques een handje met 'Mijn vlakke land' ? Kruishoutemse Kroniek, Eierdopje april 2014, p.19.

 ALOIS VERSTRAETEN 1888 1961

Coureur. De eerste Flandrien van Kruishoutem. Debuteerde in 1908 als amateur met een zege in Liège-Bruxelles. Werd datzelfde jaar kampioen van België. Won in 1909 de klassieker Paris-Bruxelles en werd 12de in Liège-Bastogne-Liège. Haalde bij de profs twee overwinningen, waaronder Brussel-Evergem (1911). Hervatte na WO I in 1919 met een 7de plaats in de Ronde van Vlaanderen en een 6de stek in Milaan-Turijn. Eén der eerste Belgen die een profcontract kon verzilveren bij een Italiaanse ploeg (Bianchi Pirelli). Stond 15de in de klassering van de Tour de France 1919, toen hij uit de koers werd gezet, omdat hij zich had laten voorttrekken door een motorrijder. Rondde dat najaar zijn carrière af met een 5de plaats in de Grote Prijs der Drie Zustersteden (Brugge-Antwerpen-Gent).

Zie:

 • Wies in de slagvelden, Kruishoutemse Kroniek, Eierdopje mei 2014, p.16.
 • DE BORGGRAEVE Edwin, Alois Verstraeten (1888-1961). De eerste Flandrien van Kruishoutem, jaarboek 2019, p.76-114.

Agnés della Faille dHuysse 1888-1971

Barones. Kleinnicht van baron Adolphe. (Ere)hofdame van Koningin Elisabeth. Vrouw met pit. Vloog tijdens WOI in het cachot wegens verzetsactiviteiten. Burgemeester van Huize-Lozer van 1926 tot 1970. Tijdens WOII opnieuw actief in de weerstand als sectiechef van de inlichtingendienst Tempo. Door de Duitsers als burgemeester afgezet in 1942. Gearresteerd begin 1944, maar bij gebrek aan bewijzen vrijgelaten. Zus Marie-Madeleine werd gedeporteerd naar Ravensbrück, waar ze einde februari 1945 werd vergast. Senator van 1946 tot 1950.

 

 

 

 

 

Zie:

 • ROGIERS Gilbert, Het kasteel van Lozer - 350 jaar bezit van de familie della Faille d'Huysse, Academia Press Gent, 2004, p. 87-92.
 • DEVOS Patrick, Lozer, een (on)bekend gehucht, een echt dorp. Kleine historische schets van site, parochie, kerk, pastorie en kerkhof, Jaarboek 2009, p. 178-215.
 • DE BORGGRAEVE Edwin, Het stond geschreven en gedrukt. Lozer in 110 jaar historische persknipsels (1843-1952), Jaarboek 2020, p.119-139.
 • De Zaak Namen, Kruishoutemse Kroniek, Eierdopje januari-februari 2014, p.21. 

Charles-Thomaes 1895-1918

Ledenaar die in 1914 op 19-jarige leeftijd als vrijwilliger vertrok naar den Grooten Oorlog. Moest eerst doorheen een trainingskamp van een half jaar te Auvours in Frankrijk. Werd daarna ingezet in de Belgische sector achter de ondergelopen IJzervlakte ten zuiden van Nieuwpoort. Charles overleefde 41 maanden tranchées aan het front om in 1918 één maand vóór de Wapenstilstand te sneuvelen in Hertsberge. Symbool voor alle Kruishoutemse jongens die hun leven gaven voor onze vrijheid.

 

 

 

 

 

 


Zie:

Stephan De Jonghe 1902-1933

Te jong gestorven en te vlug vergeten Kruishoutemse musicus. Onderwijzer-organist, kunsthistoricus en oudheidkundige. Als programmamaker bij de NIR (voorloper van de BRT, nu VRT) één van de pioniers van de Belgische radio. Poogde de klassieke muziek dichter bij het Vlaamse volk te brengen. Stichtte in 1929 te Aalst de concertorganisatie 'De Nieuwe Concerten'. Nu nog bestaat aldaar de 'Stephan De Jonghe Stichting', die een driejaarlijkse pianowedstrijd organiseert.

 

 

 

 

 

 

Zie:

Jozef Goeminne 1904-1978

Ereburger. Pionier inzake geschiedkundig onderzoek over Kruishoutem. Inspirerende voorloper van Hultheim met talrijke publicaties in de jaarboeken van de geschiedkundige kring van Deinze. Compagnon de route van René D'Huyvetter. Zorgde als 'denker' voor de historische toets(steen) bij de activiteiten van 'doener' René. Vader van Hultheim-bestuurslid Luc.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie:

 • MAES Herman, Dr. Med. Jozef Goeminne (1904-1978): ereburger van Kruishoutem, Jaarboek 2004, p. 200-201.

Jean Casier 1908-2008

Baron. Ereburger van Waregem. Maakte zich verdienstelijk voor de paardensport. Vanaf 1966 voorzitter van de Koninklijke Waregemse Koersmaatschappij, organisator van de 'Grote Steeple Chase van Vlaanderen'('Waregem Koerse'). Sociaal bewogen met en in Nokere. Actieve ondersteuner van het plaatselijke verenigingsleven.

 

 

 

 

 

 


Zie:

 • KINDS Lieven, In memoriam baron Jean Casier, Jaarboek 2008, p. 8-10.
 • De Sint-Hubertusviering te Nokere, Kruishoutemse Kroniek, Eierdopje november 2009, p. 22.
 • Kruishoutemse Kruimels: Georges in Nokere, Jaarboek 2014, p.221-222.

René D'Huyvetter 1909-2007

Ereburger. Kruishoutems gemeentesecretaris van 1933 tot 1976. Schepen van 1977 tot 1983. Stond aan de wieg van zowat al het folkloristische-cultureel erfgoed dat Kruishoutem vandaag de dag rijk is: de Gulden Eifeesten, de restauratie van de Kruisommegang, het reuzengild, de heroprichting van de Harmonie Sint-Cecilia en van de Rederijkerskamer 'De Mastbloem', de Heem- en Geschiedkundige Kring Hultheim, VTB-VAB Kruishoutem, de uitkijktoren, enz ... Grote mijnheer, letterlijk en figuurlijk.

 

 

 

 


 

 

Zie:

 • DE BORGGRAEVE Edwin, Mastbloemen bloeien en verwelken: een kroniek van het Kruishoutemse toneelleven, Jaarboek 2006, p. 82-106.
 • KINDS Lieven, In memoriam René D'Huyvetter, Jaarboek 2007, p. 10-13.
 • DE BORGGRAEVE Edwin, De Kruisommegang (1252-2009), Jaarboek 2009, p. 23-48.
 • DE BORGGRAEVE Edwin en DE BEL Raoul, De derde restauratie van de Kruisommegang (2003-2010), Jaarboek 2010, p. 237-244.
 • DE BORGGRAEVE Edwin, 50 jaar VTB-Uitkijktoren, Jaarboek 2013, p.184-200.
 • Keere weerom reuske, reuske. Keere weerom, reuzegom: 60 jaar Kruishoutems Reuzengild, Kruishoutemse Kroniek, Eierdopje maart 2012, p.19-20.
 • 50 jaar VTB-Uitkijktoren, Kruishoutemse Kroniek, Eierdopje mei 2013, p.19.

Hippoliet-Leemans-1926-198

Pater Passionist, van 1952 tot 1960 actief op de Marolle. Stond in die acht jaar aan de wieg van tal van initiatieven voor de plaatselijke jeugd. Door zijn sociale betrokkenheid hét symbool voor de paters die gedurende 78 jaar zorgden voor een sterk lokaal bindweefsel en een (ver)nieuw(end) elan op de wijk.

 

 

 

 

 

 

 

Zie:

Jules-Lowie-1913-1960

Wielrenner. Flandrien en kuitenbijter. Nokerse berggeit. Behaalde bij zijn eerste deelname aan de Tour de France in 1935 de vijfde plaats (derde in bergklassement). Profcarrière van 1935 tot 1947. Behaalde 15 overwinningen, waaronder Parijs-Nice in 1938, en meerdere ereplaatsen in klassiekers (tweede in Parijs-Roubaix 1943, vijfde in de Ronde van Vlaanderen 1942, derde en vijfde in Parijs-Brussel 1937 en 1946, vierde in de Waalse Pijl 1944, enz...). Lag aan de basis van de wielerwedstrijd Grote Prijs Jules Lowie, nu internationaal gekend als Nokere Koerse.

 

 

 

 

 

Zie:

Albert De Vos 1920-2005

Pastoor te Wannegem van 1968 tot zijn overlijden. Priester-dichter in volwaardige Guido Gezelle-traditie met 14 dichtbundels, uitgegeven in eigen beheer. Voorzag passende poëzie voor de bidprentjes van de overledenen van zijn parochie en daarbuiten. Verfijnd kunstminnaar, filosoof en levensgenieter. Vlaamsgezind. Liefhebber van Goethe en Schiller. Vóór zijn overlijden terecht gehuldigd met de Doctor Ferdinand Snellaertprijs.

 

 

 

 

 Zie:

 • BROEKAERT Roland, Albert De Vos (1920-2005). Zijn archief, ons erfdeel, Jaarboek 2020, 193-206.
 • Rubriek 'Andere publicaties' op deze website.

Jules Wieme1922 2015

Lozernaar. Broeder van de Christelijke Scholen. Onderwees vanaf 1972 aan de Rwandese jeugd landbouwtechnieken. Introduceerde in de buurt van Kisaro terrassenbouw die de erosie van de heuvels stopzette en rijkelijke oogsten toeliet. De opbrengst investeerde hij in de lokale gemeenschap: een landbouwcentrum, scholen, kerken, voorzieningen voor daklozen, gehandicapten en weduwen. Overleefde in 1994 de genocide tussen Tutsi’ en Hutu’s. Herbouwde in zijn laatste 20 levensjaren zijn door de burgeroorlog verwoeste project.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie:

Emiel Veranneman 1924-2003

Meubelontwerper, binnenhuisarchitect en kunstverzamelaar. Neef van Constant Permeke. Opende in 1974 op de glooiingen tussen Nokere en Kruishoutem in een uniek natuurkader een vermaard Centrum voor Beeldende Kunst met werken van Appel, Raveel, Landuyt, Permeke, Christo, Dali, Picasso, enz ...: de Stichting Veranneman (nu de site van Shoes or no shoes). Ridder in de Kroonorde.

 

 

 

 

 

 

 

Zie:

 • Uit de oude doos 1974 - Stichting Veranneman, Jaarboek 2014, p.229-230.

Robert Alfons Dick 1926-1944

Jonge, (over)moedige kerel. Werd amper 18 jaar. Voerde tijdens de bevrijdingsdagen van WOII Duitse krijgsgevangenen af naar Oudenaarde. Botste bij zijn terugkeer in de late avond van 6 september 1944 in de Hoogstraat te Kruishoutem op een Duitse patrouille (ter hoogte van café Sebastopol, nu Het Wiel). Zijn met kogels doorzeefde lichaam werd de volgende ochtend ontdekt. Erkend als weerstander, gesneuveld voor het vaderland.

 

 

 

 

 


Zie:

 • DE BORGGRAEVE Edwin, Wereldoorlog II: de bevrijding van Kruishoutem in de septemberdagen 1944, Jaarboek 2006, p. 107-172.

Frans De Mulder 1937-2001

Begenadigd profwielrenner met een korte, maar krachtige carrière. In 1959 meteen vierde in Milaan-San Remo, zevende in Parijs-Roubaix en derde in Luik-Bastenaken-Luik. In 1960 kampioen van België. Zette datzelfde jaar Waregemnaar en ploegmakker Armand Desmet op aanstoken van Groene Leeuw ploegleider Berten De Kimpe 'in de zak' en won de Vuelta (Ronde van Spanje). Deemsterde daarna weg. Laatste wapenfeit: winst in Nokere Koerse 1963.

 

 

 

 

 

 


Zie:

Aimé Lombaert 1945 2008

Beiaardier. Opgegroeid in Lozer, op de hoek van de Lozerstraat en de Lozerkerkweg (herberg ‘De Vlaamse Leeuw’).

Doceerde aan de Muziekschool van Oudenaarde en van Deinze samenzang en beiaard. Bespeelde als titularis de beiaarden van Brugge, Deinze en Poperinge. Concerteerde op zowat alle belangrijke beiaarden ter wereld. Componeerde en werkte mee aan meerdere opnames voor radio, TV, LP en CD. Ontwerper-adviseur bij beiaardrestauraties. (o.a. in de Sint-Bartholomeuskerk in Geraardsbergen).

Overleed in 2008, een week nadat de stad Deinze hem de titel van erebeiaardier had verleend (foto copyright www.andreasboel.be).

 

 

 

 

Zie:

Paul-tant1945-2014Burgemeester van 1977 tot 2009. Onder zijn bestuur ontwikkelde Kruishoutem zich tot een eigentijdse en leefbare gemeente met faciliteiten voor burgers, handelaars, ambachten en nijverheid. Was daarnaast ook bepalend in de Belgische politiek: nationaal volksvertegenwoordiger van 1981 tot 1987 en van 1991 tot 2007. Senator van 1989 tot 1991. CVP-fractieleider in de Kamer van 1993 tot 1999. Ondervoorzitter van de Kamer van 1999 tot 2006. Gewaardeerd Hultheim-auteur, met o.a. gesmaakte bijdragen over Charles Louis Spilthoorn.

 

 

   

 

 

 

Zie:

 • KINDS Lieven, In memoriam Paul Tant, Jaarboek 2014, p.11-12.
 • Onze vierde man in Brussel, Kruishoutemse Kroniek, Eierdopje oktober 2009, p.23-24.

Pier en Mie 1952

Onze eerste reuzen. Idee van gemeentesecretaris René D'Huyvetter om de Gulden Eifeesten extra pigment te geven. Gemodelleerd op kranige Kruishoutemnaren die de eerbiedwaardige leeftijd van een eeuw hadden gehaald. Pier en Mie zagen het levenslicht in 1952. Kregen later drie reuzen van kinderen: Meleke, Casteur en Vergeke. Treden op in stoeten en ommegangen in binnen- en buitenland. Folkloristische ambassadeurs bij uitstek van onze gemeente.

 

 

 

 

 

 


Zie: