In de vijftiger jaren werden onder impuls van gemeentesecretaris René D’Huyvetter de staties van de vroegere Kruishoutemse ommegang gerestaureerd of opnieuw in het straatbeeld gebracht. Op 27 oktober 1957 werd het tweede kruis - dat op Ayshovedries - heropgericht. Dr. Jozef Goeminne verklaarde de historische achtergrond. Deken Karel Vanden Abeele zegende het kruis en hield een bezielende preek, waarna de schoolgaande jeugd een bloemenhulde bracht (film Julien Van Wambeke, technische en muzikale ondersteuning Olivier Tsjoen).