De Kruishoutemse elektricien Julien Van Wambeke was als amateur-archeoloog vanaf het midden van de vijftiger jaren op zoek naar historische bodemschatten. In dit filmpje uit de winter van 1957/1958 zien we hem tijdens een terreinprospectie op de Kerkakkers (omgeving huidige voetbalinfrastructuur FC Nokere-Kruishoutem). Hij vindt er een silexsteen en toont een verzameling prehistorische pijlpunten. Julien zal bij de aanleg van het voetbalveld in 1967 tijdens de draineringswerken Gallo-Romeinse brandgraven ontdekken, wat nadien zal leiden tot een wetenschappelijke oplichterij door een Poolse archeoloog (film Julien Van Wambeke, technische en muzikale ondersteuning Olivier Tsjoen).