Jozef Goeminne 1904-1978

Ereburger. Pionier inzake geschiedkundig onderzoek over Kruishoutem. Inspirerende voorloper van Hultheim met talrijke publicaties in de jaarboeken van de geschiedkundige kring van Deinze. Compagnon de route van René D'Huyvetter. Zorgde als 'denker' voor de historische toets(steen) bij de activiteiten van 'doener' René. Vader van Hultheim-bestuurslid Luc.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zie:

  • MAES Herman, Dr. Med. Jozef Goeminne (1904-1978): ereburger van Kruishoutem, Jaarboek 2004, p. 200-201.