Lourdessteen Lozer 1 nbsp;Lourdessteen Lozer 2

In 1885 genas de Lozerse boerendochter Stephanie De Clercq na een bezoek aan de grot te Lourdes miraculeus van een ongeneeslijk gewaande ruggengraatziekte. Na haar triomfantelijke terugkeer werd op het kerkhof van Lozer een kapel gebouwd ter ere van de H. Maagd Maria. In de achtermuur ervan werd een stukje rots ingemetst dat Stephanie vanuit de Lourdesgrot had meegebracht. Aanraking van de steen tijdens de ommegang van Lozermei strekt tot aanbeveling. Baat het niet, het schaadt niet.

Zie: