Pannenbakkerij 1  Pannenbakkerij 2

Omstreeks 1735 wordt ten zuidoosten van het kasteeldomein van Ayshove in opdracht van graaf Willem vander Meere een steenbakkerij opgericht. De werkplaats - niet meer dan een openluchtexploitatie - is er in de eerste plaats voor eigen gebruik, maar levert mettertijd ook aan derden. Door het verdwijnen van de strodaken wordt vanaf 1887 overgeschakeld naar het bakken van pannen. De site blijft operationeel tot na de Tweede Wereldoorlog en wordt gesloopt in de zestiger jaren. Alleen de ranke, neogotische directiewoning de dato 1897, opgetrokken op last van burggravin Julie Desmanet de Biesme, en een opslaggebouwtje met uniek dak (maltakruis - het embleem van de pannenbakkerij) bleven bewaard. Naast kwaliteitsvormige pannen bakte men er ook siervoorwerpen. 

Zie: