waterbeheercomplex bron Tjolleveld 1waterbeheercomplex bron Tjolleveld 2

Ten noordwesten van het kasteeldomein van Kruishoutem situeert zich op het Tjolleveld een waterbevoorradingsinfrastructuur. Deze werd er aangelegd op initiatief van graaf Willem-Jozef vander Meere in de 18de eeuw en uitgebreid op het einde van de 19de eeuw. Het kleine gebouw met bron, filterput en ondergronds captatienet is nu nog operationeel. Door een vernuftige toepassing van de wet der communicerende vaten komt het water uit de bron via een keramieken buizenstelsel terecht in een reservoir in het noordelijke dienstgebouw op het kasteeldomein. De overloop van het water komt in de omgrachting van het kasteel terecht. Twee op het reservoir aangesloten buizen brengen het water naar de fontein of naar de kelderkeuken (foto’s Carl Delacauw). 

Zie: