Schietsjampettermolen 1  Schietsjampettermolen 2

Opgericht op de vergane teerlingen van de 'Grooten Molen' of Steyaertmolen, geveld door een najaarsstorm in 1959. In 1981 bracht Etienne Van Hoe vanuit de polders van Houtave (tussen Brugge en Oostende) een molenkarkas over naar Wannegem. Dit ging niet zonder slag of stoot; de champetter schoot, Etienne verschoot, riskeerde de dood en ontsnapte ternauwernood ! De molen had meteen zijn naam en verhuisde naar Wannegem.

Zie:

  • DE BORGGRAEVE Edwin, Dertig jaar geleden in Kruishoutem: de Don Quichot van Wannegem en de schietsjampetter van Houtave, Jaarboek 2011, p. 206-223.
  • Daarbij die molen, die mooie molen ..., Kruishoutemse Kroniek, juli-augustus 2011, p.21.