Sint-Machutuskerk 1 Sint-Machutuskerk 2

Bakstenen neoclassicistische kerk. Bouw begonnen in 1783. De werkzaamheden werden pas zeventig jaar later voltooid. Beschadigd op het einde van den Grooten Oorlog. Plafond bestaat uit 16 prachtig uitgemetste koepels. Houten altaren gemarbreerd door Charles en Antoine Moretti in 1785. Deze Italiaanse broers waren iets verder ook aan de slag in het kasteel. Een omweg waard: de twee brandramen geschonken door Wannegemnaar Henri Gabriëls (1838-1921), die in 1891 bisschop was geworden in de USA.

Zie: