Sint-Ursmaruskerk 1 Sint-Ursmaruskerk 2

Voormalig Romaans kruiskerkje van Doornikse steen, teruggaand tot de 12de-13de eeuw. De vierkante onderbouw van de kruisingstoren bleef tot heden behouden. Vermoedelijk in de 16de eeuw werden schip en koor omgebouwd in gotische stijl. In 1702 verwierf de kerk na een pestepidemie een reliek van de H. Ursmarus van Binche. In 1895 werden alle vensters en rondbogige galmgaten vervangen door neogotische spitsboogvensters. De zijbeuken werden verlengd met één en het schip met twee traveeën. De torenspits werd naar ontwerp van architect Germain De Vos gerestaureerd in 1988.

Zie:

  • KINDS Lieven, Acht eeuwen Nokere, 1996, p.13-69.
  • DE BORGGRAEVE Edwin, Honderd jaar Sint-Ursmaruskapel te Nokere, Jaarboek 2012, p. 224-235.
  • 'Viering 100 jaar Sint-Ursmaruskapel te Nokere', Kruishoutemse Kronieken, Eierdopje mei 2012, p.23.
  • Foto's vroeger en nu, Jaarboek 2012, p. 244-245.