De Société d’Harmonie de Sinte-Cecilia wordt te Kruishoutem opgericht in 1817. De harmonie ziet bij de wissel van de 19de naar de 20ste eeuw hoe de fiets in het straatbeeld opduikt. In 1904 wordt binnen de schoot ervan een veloclub opgericht met de lijfspreuk ‘Rap en Knap’. Deze muziek spelende fietsers oogsten veel succes. In 1911 telt het genootschap 80 fietsende, koper blazende leden.

fanfare-rap-en-knap-1927        

De fietsende fanfare ‘Rap en Knap’ anno 1927. Staande van links naar rechts: Omar Roobroeck (schoolmeester), Georges van Simaey (suikerbakker, wijnhandelaar, winkelier), Karel ? (‘Piele Meneer’), Camiel Colman, X, Albert Van Bruane (fietsenmaker en smid), Camiel Steuperaert (loodgieter), Richard Roobroeck (schoolmeester), Victor Feys, Arthur Van De Wiele (timmerman), X, J. Moerman, Bruyneel, X, Jules ‘stoker’ Mehuys (dagloner), René Willems, Aimé ‘vispiete’ Van den Berghe (vishandelaar). Middenrij van links naar rechts: Adolf Van Bruane (fietsenmaker), Gentiel ‘Santen’ Mehuys (dagloner),  N. Colpaert, Achiel Verstraeten, (fietsenmaker). Zittend van links naar rechts: August Van den Berghe, volwassene X, Jules Van den Berghe, Albert Colman, Roger Van Bruane, Albert De Kimpe (de latere beruchte sportdirecteur o.a. van ‘Groene Leeuw’), Arthur De Boel, Albert en Lucien Moerman (identificatie fanfareleden Raoul De Bel, foto-archief Hultheim).