De invloed van de Paters Passionisten op de Marolle is wezenlijk geweest. De start van de jongenschiro Sint-Gabriël dateert van 6 mei 1960. De Grote Roerganger van de jeugdbeweging in de wijk is pater Hippoliet Leemans

jongenschiro-Sint-Gabriel -1960            

De Chiroleden zijn ‘ridders voor Christus Koning’. De afdelingen krijgen namen die naar dat ridderschap verwijzen: burcht- en schildknapen, herauten, troonwacht, adelwacht. Vlaggengroet, turnexercities, op- en afgemarcheer - zaken die nu eerder militaristisch overkomen - vervolledigen dit beeld. Illustratief is de foto de dato 1964. Van links naar rechts herkent u in de toenmalige Chiro-outfit: Martin Vandenbroecke, Martin en Adelin Rogge, Antoon Van Rechem, Hervé Notebaert, Hervé Vanhauwaert en Willy Van Praet. In de deuropening van herberg ‘De Klok’ uitbaatster Lucie Vandevijvere (foto archief Adrien Dhuyvetter).