Op maandag 25 augustus 1980 neemt Wannegem-Lede afscheid van zijn laatste burgemeester Aloïs Van Cauwenberghe. Een in rouw getooid paard is de stoet voorafgegaan naar de kerk. Aloîs is bij zijn overlijden voorzitter van meerdere lokale verenigingen, o.a. van de Koninklijke Ruitersmaatschappij Sint-Machutus.

laatste-burgemeester-wannegem-lede-Alois-Van-Cauwenberghe

Zijn politieke loopbaan begon als gemeenteraadslid in 1946. Het jaar nadien werd hij schepen, een ambt dat hij meer dan twintig jaar zou waarnemen. Van 1969 tot de fusie met Kruishoutem op 1 januari 1977 was hij in opvolging van ridder de Ghellick de laatste burgemeester van Wannegem-Lede. Onder zijn bewind moderniseerde de gemeente zijn infrastructuur verder buiten de beide dorpskernen; openbare verlichting, waterleiding en geasfalteerde wegen (foto Geert Lamon).