Uit de oude doos

Vroeger werd gezongen en gefloten in de straat, had de slagersjongen nog een opera paraat. De metselaar kon zingend op de steiger staan. De melkboer lengde fluitend zijn melk een beetje aan
- Herman VAN VEEN, (°1945), Nederlandse cabaretier, zanger en acteur (uit 'Hilversum 3' - 1984).

Vroeger. Vergeelde foto's en vergeten kiekjes. Verloren ditjes en datjes. Herinneringen aan mensen en dingen die niet meer zijn. Of ... toch ? U vindt ze hierna, meestal geplukt uit de Hultheim-jaarboeken en Kruishoutemse Kronieken, chronologisch van vroeger tot nu. Voor historisch duidbare gebeurtenissen in groot-Kruishoutem vanaf 2012 verwijzen we graag naar de rubriek 'Anno Domini'.

In allerijl en in volle schooloorlog tussen katholieken en liberalen wordt in de zomer van 1879 te Nokere een ‘nieuwe vrije katholieke school’ gebouwd. Generaties Nokeraars zijn er sindsdien met of tegen hun goesting opgeleid in de beginselen van moedertaal, rekenen, tekenen, godsdienst, geschiedenis en aardrijkskunde.

basisschool-nokere     125-jaar-basisschool-nokere

In 2004 viert het dorp 125 jaar vrije dorpsschool met o.a. een aardige tentoonstelling en de voorstelling van het aan te bevelen boek ‘Kroniek van een dorpsschool. 125 jaar vrije katholieke school Nokere’ van de hand van Hultheim-bestuurslid Raf Dhondt. Sindsdien prijkt aan de intussen bijna 135 jaar oude schoolmuur een jubileumplaquette (foto’s Edwin De Borggraeve).

In 2007 wordt het kasteel van Wannegem-Lede te koop gesteld. De eigenaar, een West-Vlaamse jeansfabrikant, is ontstemd omwille van de gerechtelijke problemen bij de renovatie. Oorspronkelijke vraagprijs: 12 miljoen euro. Vijf jaar later weet journalist Thomas Vandewalle van Het Laatste Nieuws te melden dat de vraagprijs intussen is gestegen tot een slordige 13,9 miljoen euro. In tijden van loonstop kan dit niet anders zijn dan een loutere aanpassing aan de index.

Voor deze aardige som krijgt de koper uiteraard heel wat terug: een gerenoveerd kasteel, veertien hectaren parktuin (ooit een unicum in Vlaanderen), orangerie, serre, hovenierswoning, koetshuis en paardenstallen. 

kerstcomite-nokere-1    kerstcomite-nokere-2

kerstcomite-nokere-3    kerstcomite-nokere-4

Ignace Isebaert, Johny Van de Woestijne, Martin Boone en Frans Norga stichten in 1991 het Nokerse Kerstcomité dat vanaf dat jaar een stal opbouwt aan de ingangspoort van de Sint-Ursmaruskerk. Veel werk vergt vele handen. Guy De Craene, Paul Debaere, Rudy Van Meenen en Patrick D’Haene komen hen vervoegen. Vanaf 2000 wordt gestart met Kerstconcerten. In 2001 wordt voor het eerst de dorpskern stemmig verlicht. De foto’s dateren van 2009. Dan is het bestuur al uitgebreid met Herwig en Werner Detremmerie, Kristof Callens, Kevin Byttebier, Kristof Wittouck, Robbie De Bacquer, Pieter De Mets, Kristof Haeck en Maxime De Craene. In 2013 komen Jürgen Van de Woestijne en Mario Gistelinck de Nokerse Kerstmannen versterken. Guy De Craene volgt Ignace Isebaert op als voorzitter. Deze laatste houdt als erevoorzitter een oogje in het zeil en ziet dat het goed is (foto’s Edwin De Borggraeve).

Teksten van deze rubriek: Edwin De Borggraeve, tenzij waar anders vermeld.