Kroniek-van-een-dorpsschoolIn 2004 vierde Nokere 125 jaar vrije school met o.a. een verzorgd historisch-literair werkje van Hultheim-bestuurslid Raf Dhondt, uitgegeven in eigen beheer.

Het 96-bladzijden tellende boek begint nog vóór de eerste steenlegging en biedt een interessante inkijk op de schooloorlog die in 1879 en nadien tussen katholieken en liberalen woedde in dit kleine plattelandsdorp. De auteur doorploegde de archieven van gemeente, kerk en kloosters en slaagde erin de schoolgeschiedenis doorheen de jaren te reconstrueren met aardige anekdotes en getuigenissen. Top of the bill is het hilarische relaas van een heuse schoolbetoging die Nokeredorp op stelten zette in 1896. Vlot geschreven en met tal van illustraties en foto’s. Een geslaagde combinatie van lokaal historisch speurwerk en heemkundige nostalgie.

Boek te verkrijgen à € 17 bij Raf Dhondt
-> tel. 09/383 59 57.