Je gemeentelijk infoblad houdt een nieuwe rubriek boven de doopvont: "Kruishoutemse Kronieken". Periodiek zal "Hultheim", de Heem- en Geschiedkundige Kring van onze gemeente, een tipje van de historische sluier die Kruishoutem bedekt, proberen op te lichten. Want inderdaad, over de geschiedenis van onze gemeente - belangrijk of anekdotisch - valt toch één en ander te vertellen.

Om een voorbeeld te geven; terwijl je dit leest, is het toneelgezelschap "'t Komt in Orde" halverwege zijn jaarlijkse voorstellingen in De Mastbloem. Dit jaar brengen ze de Middeleeuwse ridderklucht "Robin Hoet". Misschien zijn er nog enkele plaatsen vrij op vrijdag 29 februari of op zaterdag 1 maart, telkens om 20.00 u.Voor reservatie-info: 09/386 05 42.

Wist je trouwens dat "'t Komt in orde" het laatste en enige toneelgezelschap is dat Kruishoutem nog rijk is? En wist je dat ze dit jaar voor de 28ste keer de bühne bestijgen?

Onze gemeente heeft duidelijk iets met toneel. In de 17de en 18de eeuw floreert hier reeds een Rederijkerskamer, een gezelschap dat de dichten toneelkunst beoefent. De naam van dit vrome gezelschap is "De Mastbloem". Meteen weet je waar ons Ontmoetings- en Cultuurcentrum in 2005 zijn naam vandaan heeft gehaald. Deze 'kamer van rhethorike' brengt vooral zwaar belegen heiligenlevens ten tonele. Op 13, 14, 20 en 21 september 1767 bijvoorbeeld kunnen onze voorouders gaan kijken naar "Verbeeldinge en martelisatie van den heyligen Achatus met alle syne medegesellen getyraniseert door den Roomschen Keyser Adrianus met de nederlaëge der Aragenen". We hebben het stil vermoeden dat dit niet meteen een blijspel was... Op het eind van de 18de eeuw verkwijnt "De Mastbloem" van een toneel- en welsprekendheidgezelschap tot een caféclubje, dat wandelingen organiseert naar de plaatselijke herbergen en 'bollingen'. Zeer leuk, dat wel, maar niet meteen cultureel.

Nadien blijft het lang stil in Kruishoutem. Het eerste teken van hernieuwd toneelleven bespeuren we in 1890. Verscheidene gezelschappen volgen elkaar op in de twintiger en dertiger jaren van de vorige eeuw, allen met een vrij beperkte levensduur. In 1952 wordt onder impuls van René D'Huyvetter de Rederijkerskamer "De Mastbloem" trouwens heropgericht. Lang zingt ze het evenwel niet uit, want in 1956 valt opnieuw het doek.

In de zestiger jaren is Kruishoutem toneelloos. En dat hoeft niet te verbazen. Na Expo '58 wordt de televisie een vertrouwd beeld in de Vlaamse huiskamers. Waarom zou de Kruishoutemnaar zich doorheen de koude winteravond haasten naar een kille Patronage, als hij thuis in een zetel naast de stoof met 'nen expor' in de hand naar "Schipper naast Mathilde" kan kijken?

Het duurt tot 1973 vooraleer er opnieuw een toneelgroep opstaat. Het is in Lozer dat onder de bezielende leiding van Roland Van Huffel "De Lozerkrans" jaarlijks de parochiezaal doet vol lopen. Het genootschap wordt het slachtoffer van haar eigen succes.Het parochiezaaltje "della Faille d'Huysse" wordt immers vrij vlug te klein voor de enorme toeloop. De toneelkring ziet zich genoodzaakt om uit te wijken naar zaal "Telex" in Kruishoutem. Op 25 en 26 januari 1986 brengt het er zijn laatste stuk: "Driekoningenavond" van Cyriel Buysse.

Intussen is op die andere dynamische wijk "De Marolle" in 1981 "'t Komt in orde" begonnen. Sindsdien en tot op heden berust de regie in de vaardige handen van Juul Sterckx. Jaar op jaar vermaakt en verwent Kruishoutems enige toneelgezelschap een geestdriftig publiek. Het is dit jaar niet anders. En van waar komt die eigenaardige naam "'t Komt in orde" ? Welnu, dat verklappen we je niet. Dat staat immers te lezen in het Jaarboek 2006 van Hultheim op p.105.