Op vrijdag 12 december presenteert Hultheim in de Mastbloem zijn zevende jaarboek. In een kleine acht jaren is de historische kring een voorname culturele speler geworden.

Het zevende jaarboek telt (weer) tal van spraakmakende artikels. Zonder afbreuk te willen doen aan de rest, dient gezegd dat twee ervan er toch uitspringen.

Er is vooreerst een kleurrijke beschrijvende studie door PATRICK DE VOS en RAOUL DE BEL van de prachtige muurschilderingen in de pastorie van Lozer, in de dekenij van Kruishoutem en in hoeve Colembie (‘t Kleinhof) te Wannegem-Lede.

Volgens onze informatie werd tot op heden in Vlaanderen geen enkel doorgedreven onderzoek verricht naar deze vorm van negentiendeeeuwse interieurdecoratie. Meteen heeft Kruishoutem een historische primeur! Alles werd ook op de gevoelige plaats vastgelegd. Resultaat: meer dan 30 kleurenfoto’s die je laten meegenieten van deze lokale kunsthistorische pareltjes!

Een tweede artikel dat dit jaarboek speciaal maakt, behandelt de merkwaardige figuur van Kruishoutemnaar Charles Louis Spilthoorn, revolutionair en republikein bij de Belgische Onafhankelijkheid. Onze burgemeester PAUL TANT nam stoffige archieven door en de pen ter hand.