“Geachte inschrijvers en lezers, we wenschen u allen een zalig nieuwjaar. Dat dit jaar voor u allen een jaar zij van geluk en zegen, dat de goede God uwe paden met rozen bestrooie en alle ramp of druk van u verwijderd houde ! Dat de Heer uwen tocht op aarde verlenge om eens voor het bovenaardsche Vaderland op te stijgen !”.

Met deze gevleugelde woorden opent de redacteur van het katholieke ‘De Veldbloem’ exact 130 jaren geleden zijn nieuwjaarsboodschap aan onze gemeentelijke voorvaderen. Dit Kruishoutems weekblad werd door drukkerij Bogaerts in de Nieuwstraat uitgegeven van 1865 tot 1880 (zie ook Eierdopje van september 2008). Anno 2009 sluit de Geschied- en Heemkundige Kring Hultheim zich graag aan bij deze wens van toentertijd : aan allen een gezond en gelukkig nieuw jaar!

In zijn Nieuwjaarswensch van 1879 blikt de Veldbloem-redacteur terug op het voorbije jaar 1878. Opvallend, beste lezer, zijn de meer dan treffende gelijkenissen met de dag van vandaag !:“Wanneer wij eenen oogslag werpen op het jaar dat thans verdwenen is , dan moeten wij vurig wenschen dat het ingetreden jaar voor de samenleving beter en voordeeliger zij. Inderdaad : handel en nijverheid kwijnen overal. De stilstand der handelszaken brengt nood en kommer in vele werkmanshuisgezinnen en verlamt den machtigen arm der nijverheid, die milde bronne van welstand en weelde. De moordende oorlogen richten ook hunne bloedige verwoestingen aan. Onder voorwendsel van bescherming en beschaving sloeg Rusland op Turkije zijnen machtigen rooversklauw en duizenden menschen sneuvelden op de slagvelden, terwijl gruwelen van allen aard, der menschheid onwaardig, in de overrompelde streken gepleegd werden.”

Waar hebben we dit nog gehoord en gelezen? Economische recessie en oorlog! Het zijn helaas kwalen van alle tijden. We zijn intussen wel 130 jaren, maar nog geen enkele stap verder …

De redacteur van ‘De Veldbloem’ besluit zijn Nieuwjaarswensch dan ook met het volgend vurig verlangen: “Dat de algemeene samenleving, gehoor gevende aan de stemme der gezonde rede, de verderfelijke grondbeginselen verlate en de goede princiepen aankleve, dan kan de maatschappij gered worden. Wij wenschen het !”. Het spreekt voor zich dat Hultheim zich hierbij volmondig aansluit. We hopen van u hetzelfde.

Een vluchtig doorbladeren van de ‘De Veldbloem’ leert ons trouwens dat het gevaar soms dreigt in een hoek waar de moderne mens van 2009 het niet meer verwacht. Zo blijkt lezen in 1877 een ongezonde praktijk te zijn! Want wat lezen (sic) we in de editie van 5 mei 1877 ? “GEVOLGEN VAN ’T LEZEN VAN SLECHTE BOEKEN - Een gendarm der brigade te Waregem die al zijn vrije uren besteedde aan ’t lezen van gekke romans , namelijk zulke vol vervaarlijke toestanden, is stapelzot geworden. De ongelukkige meende gedurig dat men hem ‘t hoofd ging afslaan, dat hij eenen moord had begaan, en andere misdaden. Hij is naar Brugge gevoerd. Mocht deze les, ongelukkig niet zelden, menigen verblinden lezer alle romanlezing doen verwerpen !”.

We houden eraan u ten stelligste te verzekeren, beste lezer (oeps!), dat noch het Eierdopje, noch de jaarboeken van Hultheim ‘gekke romans’ of ‘slechte boeken’ zijn. U loopt geen enkel gevaar. U zal niet naar (Club) Brugge worden afgevoerd. We wensen u in 2009 derhalve veel heem- en geschiedkundig leesgenot toe!

Interesse voor de gezonde publicaties van Hultheim, de Geschied- en Heemkundige Kring van Kruishoutem? Info is te verkrijgen bij voorzitter Raoul De Bel, tel. 09 / 383 60 75, of via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . U krijgt meteen een gezondheidscertificaat mee.