komtinorde1komtinorde2

Op vrijdag 27 februari (20.00u.), zaterdag 28 februari (20.00u.), zondag 1 maart (18.00u.), vrijdag 6 maart (20.00u.) en zaterdag 7 maart (20.00u.) verovert de Kruishoutemse toneelgroep 't Komt in orde opnieuw de bühne met het blijspel: "Met de zegen van de Heer.". Place to be is De Mastbloem. De regie ligt in de vaardige handen van Juul Sterckx, Marnix Taveirne en Martin Tack. Wegens het jaarlijks groeiend succes wordt het aantal voorstellingen trouwens voor het eerst opgedreven van 4 naar 5 opvoeringen! Reserveren kan op telefoonnummer: 09 / 386 05 42.

't Komt in orde is - zoals u wellicht weet - het enige Kruishoutemse toneelgezelschap dat in deze tijden van TV, DVD, CD-rom en flat screens overeind is gebleven. Dat is op zichzelf reeds een prachtprestatie. Het knoopt aan bij de aloude traditie van volkstoneel die doorheen de culturele geschiedenis van onze gemeente de bestendige, rode draad is gebleken.

't Komt in orde ontstond in 1981 uit een groep oud Chiro-leiders op De Marolle. In die dagen kende Kruishoutem trouwens in Lozer ook nog De Lozerkrans , die toen al van het te kleine Parochiecentrum della Faille noodgedwongen was moeten uitwijken naar zaal Telex. In 1986 voerde dit gezelschap na 16 jaren geslaagde toneelactiviteit onder de bekwame leiding van Roland Van Huffel er zijn laatste stuk op: "Driekoningenavond" van Cyriel Buysse.

De fakkel werd dus overgenomen. Blakend van enthousiasme gingen ze in de tachtiger jaren van start onder de bezielende regie van Juul Sterckx. Door de jaren heen werden ze bekender én beter. Repeteren doen ze nog steeds in hun eigen wijk, in zaal Elckerlyc. Ze doen daarbij uiteraard beroep op het nodige gerstenat (zie foto): welluidende voordracht verdraagt immers geen droge kelen. Hun jaarlijkse voorstellingen gaven ze tot 2006 in zaal Telex. Sinds 2007 zijn ze uitgeweken naar de moderne en gastvrije infrastructuur van De Mastbloem. Hoe is dit blijvend én groeiend succes te verklaren? Meerdere factoren liggen aan de basis: in de eerste plaats volkstoneel van een gedegen niveau, maar ook behoorlijke public relations met advertenties in de lokale pers, verzorgde brochures en flyers, een zeer aantrekkelijke webstek, die u beslist 's moet bezoeken (www.tkomtinorde.be), een uitgekiende takenverdeling onder de ongeveer 30 groepsleden (toneelspelers, regie, tekststeun, grime, klank en licht, decorontwerp en -bouw, toneelassistenten, onthaal, enz ...). Werkelijk niets wordt aan het toeval overgelaten. Komt daarbij het sociale bindweefsel van de groep: "We hebben een goede opvolging van de kijkers, uitnodigingen van spelers worden geapprecieerd. Op den duur vragen de mensen zelf wanneer en wat we spelen. We hebben ook een grote spelersgroep, vandaar een groter publiek", aldus Marnix Taveirne in 2005.

De naam van het gezelschap vraagt toch een woordje uitleg. Juul Sterckx: "Die naam is eigenlijk het resultaat van een toevallige samenloop van omstandigheden. Toen het toneel 'Ik ben getrouwd' geprogrammeerd stond in 1982, rezen er enkele probleempjes. De repetities gingen niet zo vlot, er werden onvoldoende afspraken gemaakt. Ik maakte me soms zichtbaar ongerust over de kennis van hun rollen en over het op de planken brengen van het geheel. Telkens ik mijn ongerustheid liet blijken, kwam hun nuchtere reactie: 'Wees gerust, het komt in orde!'. Dus in mijn brieven aan de groep nam ik hen op hun uitspraken en schreef hen: 'Zorg dat het in orde komt!'. Zo kwam de naam bovenaan de brief te staan: 'Aan toneelgroep 't Komt in orde'. Spontaan namen we deze naam over en ik vind het nog een geslaagde naam ook. Ik hoop dat we hem blijven waar maken". En of ze hun naam blijven waar maken! Ook u kan zich daarvan vergewissen. Afspraak in De Mastbloem in het laatste weekend van februari en het eerste weekend van maart. U zal het zich niet beklagen.

Voor nadere informatie over de geschiedenis van het Kruishoutemse toneelleven door de eeuwen heen verwijzen we u graag naar twee bijdragen in de jaarboeken van Hultheim: COUSSE Evie, Rederijkerskamer De Mastbloem, Jaarboek Hultheim 2005, p. 40-46 en DE BORGGRAEVE Edwin, Mastbloemen bloeien en verwelken. Een kroniek van het Kruishoutemse toneelleven, Jaarboek Hultheim, 2006, p. 82-106.