2008 was geen jaar om over naar huis te schrijven: stijgende olieprijzen in de lente- en zomermaanden, nadien een wereldwijde financiële crisis, gevolgd door een economische recessie. We hebben voorwaar al betere tijden gekend! En ramp boven alles, amper was 2009 begonnen, of we werden alweer geconfronteerd met een onheilspellend bericht: "Brouwerij InBev verhoogt vanaf 15 maart de prijzen van zijn bieren met gemiddeld 3,5 procent. Reden is de aanhoudende stijging van de exploitatiekosten die de brouwerij verplicht om de prijzen te verhogen om voldoende middelen te hebben om bijvoorbeeld marketingacties te kunnen ondernemen. De prijs van pilsbier zal met 3,3 procent stijgen. De gemiddelde prijs van een bak bier in een supermarkt zal toenemen van 8,9 euro tot 9,19 euro." (website De Tijd van 07.01.2009).

De consumptie van een fris getapt pintje blond schuimend bier zal de herbergbezoeker nopen tot het iets dieper tasten in de portemonnee. Diegene die denkt dat dit eigen is aan onze moderne tijden, heeft het verkeerd voor: 132 jaren geleden hadden onze voorvaderen ook al te maken met dit fenomeen. Blijkbaar waren ze toen wel iets meer doortastend in hun reactie, althans dat is wat we kunnen lezen in 'De Veldbloem' van 25 maart 1877 (Kruishoutems weekblad d.d. 1865-1880) : "Revolutie te Oost Eeckloo ! Ja, noch min noch meer. Sedert eenigen tijd reeds waren er de geesten sterk opgewonden en zondag had er eene volksoploop plaats. Te midden het dorp werd er eene vergadering gehouden en wel door 700 menschen bijgewoond ... De reden? Eenvoudig deze: terwijl in den regel het bier 10 centiemen per halven liter geldt, bleef de prijs hier op 12 centiemen staan. Dat juk wilden de Oost- Eeckloonaars niet langer dragen! Er werd dus besloten geen herberg meer binnen te gaan, zoolang het bier er aan geen 10, in plaats van 12 centiemen wordt verkocht! De herbergiers hebben toegegeven, en daarmee is alles weer tot de orde en rust teruggekeerd: Eind goed, alles goed."

Zo'n vaart zal het in ons rustige Kruishoutem anno 2009 niet lopen. Het zich ontzeggen van een gezellig cafébezoek is immers een te drieste maatregel die voor velen onder ons een te grote zelfkwelling zou betekenen. Het frequenteren van een estaminet - mits niet te overdrijven - kan inderdaad helend en heilzaam werken in deze barre tijden. Men vindt er gezelligheid, vertroosting en de compagnie van vrienden. Simon Carmiggelt schreef er zijn mooiste cursiefjes over. En dat wist men vroeger ook al, want wat publiceert 'De Veldbloem' van 20 januari 1878 ?: " 't Is slechten tijd, hoort men langsch alle kanten, en ziehier wat men in de Brusselsche dagbladen leest: In de bals en herbergen der hoofdstad stroomde het gedurende de nachten van maandag tot dinsdag. Nooit was er zooveel beweging."

deslunse

Daarbij is enige voorzichtigheid en matigheid vanzelfsprekend op zijn plaats. Dat weet eenieder. En toch ... dronkenmanruzies zijn van alle tijden. Hiervan vinden we een droevig voorbeeld in 'De Veldbloem' van 23 juni 1878. Een banale ruzie in een café aan de Lindeknokstraat te Nokere (zie foto anno 2009) over een halfvol (of -leeg ?) glas bier ontaardt in een drama: "In den nacht van zondag-maandag is er eene schrikkelijke misdaad gepleegd geweest te Nokere, op korten afstand der herberg DE SLUNSE. Rond 10 ure 's avonds waren genaamde Eduard De Waele, metselaar, en Remie Lowie, paardenknecht, beide wonende te Kruishoutem aan het kijven in gezegde herberg De Slunse; de twist sproot voort uit het betalen van een half glas bier; door de baasin aanzocht de herberg te verlaten, volkwamen zij hieraan; op de straat gekomen zijnde waren zij welhaast handgemeen, na eenige minuten daar geworsteld te hebben, is Camiel Lowie, broeder van Remie, ter zijner hulp gesneld en bracht De Waele drie messteken toe, de ongelukkige kon nog 6 à 7 meters ver loopen en viel uiteindelijk in de gracht door de dood geslegen. 's Anderdags rond 3 ure was het parket van Gent alrede ter plaats ten einde deze zaak te onderzoeken en bevolen de twee broeders Lowie aan te houden, welke denzelven dag door de gendarmerie naar het aresthuis te Gent geleid zijn. Gister, 19 dezer, heeft de lijkschouwings plaats gehad in het oud stadhuis te Kruishoutem. 3 Groote steken een op elke bil en een in de richting van het hert zijn ontdekt geweest. Die op de linker bil heeft de dood veroorzaakt. De steek op de rechterbil moet met groot geweld toegebracht geweest zijn, want het mes had het been geraakt waarvan de punt was blijven in de wonde steken." De redacteur van 'De Veldbloem' is blijkbaar dermate onder de indruk dat hij zich verliest in talrijke grammaticale fouten.

In elk geval, dit voorval kan niet ongestraft blijven. De gebroeders Lowie mogen het een half jaar later gaan uitleggen voor de volksjury van het Hof van Assisen te Gent. 'De Veldbloem' van 8 december 1878 meldt hierover: "Den 12 December aanstaande, zal voor het hof van assisen de zaak geoordeeld worden van Camiel Lowie, oud 24 jaren, werkman, wonende te Nokere, en Remie Lowie, oud 27 jaren, wonende te Kruishoutem, van moord beschuldigd." Ons Kruishoutems weekblad verzuimt later evenwel het verdict mede te delen. Wellicht zullen de broers niet zijn ontkomen aan de blinde toorn van Vrouwe Justitia ...