De meimaand is de Mariamaand. Is deze volksdevotie nu eerder kwijnend, dan was ze in de eerste helft van de zestiger jaren van de vorige eeuw nog springlevend. "Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men Maria kapelletjes tegen" was geen loos begrip. In mei werden de veldkapellen opgefrist en met veldbloemen versierd. Oud en jong ging ter bedevaart. En in school mocht de Kruishoutemse jeugd zijn godsdienstijver aan het papier toevertrouwen. Dat deed ook (waarschijnlijk) in 1960 de 12-jarige Anne-Marie (Mieke) Vanderhaegen in het zesde leerjaar van het meisjespensionaat Sancta Familia in de Brugstraat. Haar opstel van eenenvijftig jaar geleden - in een opvallend (taal)vaardige stijl - geeft ons meteen een sterk staaltje heemkunde mee.

 

Mariakapelle waregem"Mariakapelleke op de steenweg van Waregem (foto 1): vóór de oorlog 14-18 stond er aan 't begin van de IJzerbergstraat een oude linde waar een klein versleten Mariakapelleke aan hing. Dikwijls was er gesproken van vernieuwen, maar bij het uitbreken van de vorige oorlog werd er beloofd een stenen kapel op te richten indien al de huisgenoten van de familie Dhuyvetter gezond en welvarend die moeilijke tijden mochten doorleven. Tot october 1918 ging alles goed. Bij het terugtrekken der Duitse troepen en de hoeve van Jules Dhuyvetter opgepropt was van soldaten, schoten de Fransen vanuit Wakken en op 30 oktober 1918 viel er een obus midden de keuken op twee meter van de kelder. De bewoners zaten met 14, Jules Dhuyvetter, zijn vrouw, zijn 5 kleine kinderen en familieleden in de kelder. Met de slag was alles vlam en vuur, alles brandde op, huis, meubels, klederen en alle gerief. Een vluchteling en vele soldaten lagen levend op te branden, terwijl aan de huisgenoten en familie niets deerde, die gelukkig langs achter buiten konden. In 1925 heeft Jules Dhuyvetter op eigen kosten een kapel doen bouwen die ingehuldigd en gewijd werd in augustus. De beeltenis draagt de titel van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt ontvangen en de kapel wordt door de familie Dhuyvetter onderhouden.

 

 mariakapelle oudenaardse steenwegDe geschiedenis van het Mariakapelleke op de Oudenaardse Steenweg (foto 2): het kapelleke werd gebouwd vóór honderd jaar door de familie De Kepper - Van der Donckt. Die eigendom werd verkocht aan de familie De Craene. Binst de oorlog 14-18 werd het kapelleke afgebroken door het Duitse leger omdat het een beletsel was voor het landen der vliegmachienen. Na de oorlog werd het terug hersteld, maar het staat nu enige meter van de baan. Omtrent 1930 werd die eigendom terug verkocht door Juff. Germaine De Craene aan de Heer Van Der Stichele aan wie het nog toebehoort en door wie het nu ook onderhouden wordt.

 

 

 

Kapelle KarrewegMariakapelleke aan de Karreweg (foto 3): tijdens de Franse Revolutie (einde 18de eeuw) kwamen verscheidene adellijke families naar België, waaronder ook de familie Stapleton. Deze familie beloofde een kapel te zullen bouwen indien alles tot een goed einde mocht komen. Dit gebeurde dan ook, en in het jaar 1820 werd deze kapel gebouwd. Nu vindt men nog die kapel, juist zoals ze toen werd gebouwd. Het kleed van het Mariabeeld werd meermalen vernieuwd.

 

 

 

 Kapelle wijk kazerneHet kapelleke op de wijk Kazerne (foto 4): 't werd gebouwd vóór honderd jaar. Een zekere Mevrouw Matthijs liet het oprichten ten einde een belofte te volbrengen. De familie 't Jampens onderhoudt nu met veel zorg dit eigenaardig kapelleke. Dagelijks wordt nu nog in het kapelletje een kaars aangestoken door de familie A. Mathijs- Cozijns, wat in januari 2011 voor een brandje zorgde. De kapel is intussen gerenoveerd.

 

 

 

 VeldkapelOnze veldkapel (foto 5): de kapel werd gebouwd in 1937 als een hulde van de parochianen aan hun hemelse moeder. O.L.Vrouw werd er vereerd onder de titel van: Middelares van alle genaden. In 1938 werd het kapelleke ingehuldigd. Geestelijke en burgerlijke overheden, afgevaardigden van alle verenigingen en jeugdbewegingen, schoolkinderen, in één woord heel de bevolking van Kruishoutem nam er enthousiast deel aan. Jaarlijks is er een parochiale bedevaart naar deze veldkapel, om aan de hemelse Koningin, genaden en zegen af te smeken over onze parochie. O.L. Vrouwke, zegen Kruishoutem.".