Dát bestuur is het beste, welk het minst stuurt.
 Henry David THOREAU (1817-1862), Amerikaans auteur

Bestuursraad

In de maandelijkse vergaderingen worden voorstellen en projecten besproken (bv. organisatie OMD en andere activiteiten, voorstelling jaarboek, ...). Standpunten worden ingenomen n.a.v. vragen van  gemeentebestuur, verenigingen en particulieren.                                                          

De bestuursleden:

 • Raoul De Bel, erevoorzitter bestuursraad
 • Edwin De Borggraeve, voorzitter bestuursraad, lid redactieraad en websitebeheerder
 • Rudy Gheysens, ondervoorzitter bestuursraad en vertegenwoordiger in gemeentelijke cultuurraad
 • Edwin De Poortere, secretaris bestuursraad en lid redactieraad
 • Luk De Bel, penningmeester
 • Guy Van Assche, verantwoordelijke techniek
 • Carl Delacauw, verantwoordelijke fotografie
 • Guy Van Houtte, techniek en fotografie
 • Martin De Milt, bestuurslid
 • Raphael Dhaenens, bestuurslid
 • Mario Verzele, bestuurslid
 • Bruno Polfliet, bestuurslid

 Bestuur 2021

De bestuursleden - foto november 2021. Onder van links naar rechts: Rudy Gheysens, Raoul De Bel, Edwin De Borggraeve, Luk De Bel, Edwin De Poortere. Boven van links naar rechts: Carl Delacauw, Guy Van Houtte, Martin De Milt, Mario Verzele, Raphaël Dhaenens, Guy Van Assche.

Redactie jaarboek

Vanaf september nemen de redactieleden de ontwerpen van artikels voor het jaarboek door. De auteurs gaan met hun suggesties naar eigen inzicht om. Op de tweede vrijdag van december is er de presentatie in CC De Mastbloem.

De redactieleden:

 • Roland Broekaert
 • Edwin De Borggraeve
 • Edwin De Poortere
 • Chris Van der Meeren
 • Martine Vanwelden

 

 

De beste profeet van de toekomst is het verleden.
Lord George Gordon BYRON (1788-1824), Engels auteur en dichter

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de vrijwillige brandweer op 13 januari 2001 maakte Raoul De Bel met toenmalig schepen van cultuur Joop Verzele de eerste afspraken voor de oprichting van een heem- en geschiedkundige vereniging. Toen bleek dat ook het Davidsfonds (met Gerard Gevaert, Robert Van De Velde en Hilde Van Der Donckt) gelijkaardige intenties koesterde. In overleg werd beslist om de kring buiten het werkingsveld te houden van de culturele vereniging. Van meet af aan werd dus gekozen voor een ideologisch-neutrale koers.

Bestuur anno 2001

Het bestuur van Hultheim anno 2001. Staande van links naar rechts: Laurent Torck, Edwin De Borggraeve, Lieven Kinds, Luc Goeminne, Raf Dhondt, Gerard Gevaert, Paul Balcaen, Nicole De Weerdt, Daniël Beyaert, Mia Wauters, Kurt Braeckman. Zittend van links naar rechts: Robert Van De Velde, Hilde Van Der Donckt, Raoul De Bel, René D'Huyvetter, Johan Van Cauwenberghe en Jan Meirsschaut.

Op dinsdag 19 juni 2001 ging in het gemeentehuis onder de auspiciën van Robert Ruys, voorzitter van de Oost-Vlaamse Heemkundige Kringen, de oprichtingsvergadering door. René D'Huyvetter werd erevoorzitter, Raoul De Bel voorzitter, Gerard Gevaert ondervoorzitter, Hilde Van Der Donckt secretaris en Robert Van De Velde penningmeester. Traden toe tot het bestuur: Johan Van Cauwenberghe, Jan Meirsschaut, Laurent Torck, Edwin De Borggraeve, Raf Dhondt, Lieven Kinds, Luc Goeminne, Joop Verzele, Paul Balcaen, Nicole De Weerdt, Daniël Beyaert, Mia Wauters en Kurt Braeckman.

Van de zeventien aanwezigen in 2001 zijn er in 2021 nog twee actief in het bestuur: Raoul De Bel en Edwin De Borggraeve. Erevoorzitter René D'Huyvetter ontviel ons in 2007 op 98-jarige leeftijd. In 2015 volgde Edwin De Borggraeve Raoul De Bel op als voorzitter. Raoul is sindsdien actief bestuurslid en erevoorzitter. Volgende actieve bestuursleden overleden: Mia Wauters in 2016, Johan Van Cauwenberghe in 2017 en Laurent Torck in 2018

 

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet.