Pal boven de Sint-Gabriëlkerk van de Marolle was de sterre blijven stille staan. Moeilijk was dat niet, het comité van de Kerstverlichting had haar de weg gewezen door de feeërieke verlichting van de voorgevel en de belendende Passionistenstraat. Een traditie die op de Marolle al meer dan een halve eeuw wordt gekoesterd (zie Kruishoutemse Kroniek december 2009: De Kerstverluchtinge op de Marolle).

Organisator Johan Van Cauwenberghe had kunnen rekenen op een uniek kransje medewerkers. Het resultaat mocht er zijn: 150 Kerststallen, 375 Kerst- en Nieuwjaarskaarten en 120 Nieuwjaarsbrieven (waaronder die van burgemeester Joop Verzele en schepenen Robrecht Bothuyne, baron Bernard della Faille d’Huysse en Hannelore Verzele) prijkten en pronkten in de kerk. Enkele historische weetjes: de oudste Nieuwjaarsbrief dateert van 1902, de oudste Kerststal werd gemaakt in de donkere dagen van de Tweede Wereldoorlog (1943). Uitgerekend tijdens het weekend van de opening had de tentoonstelling aandacht gekregen van de lokale pers. Voor het Nieuwsblad-artikel: binnenkort beschikbaar.

01.12.2012 kersttentoonstelling 01 01.12.2012 kersttentoonstelling 02

Meerwaarde aan de expositie is zonder twijfel de expertise van notoire verzamelaars zoals Eddy Desmet (Ronse), broeder Omer Dedeyster (Oostakker), Trees Demeulemeester (Petegem-Deinze - auteur van het boek ‘Warme wensen voor de koudste dagen’, uitgeverij Davidsfonds, 2011) en Nelly Haelterman (Ninove - auteur van het boek ‘Nieuwjaarsbrieven van 1746 tot nu’, uitgeverij Van Halewyck, 2008).

Kerst- en Nieuwjaarkaarten hebben een rijke traditie.Reeds in de Middeleeuwen wisselden begoede burgers hun wensen uit op stukjes papier bevestigd aan een takje wintergroen. In 1840 kwam de Britse Henry Cole op het idee om kerstkaarten in een grote oplage te laten maken. Na de Eerste Wereldoorlog waaide het gebruik over naar het Europese vasteland. Symbolische geluksbrengers sieren sindsdien de Kerst- en Nieuwjaarskaarten: hoefijzers, hulst, rode paddestoelen met witte stippen, klavertjesvier, tot varkentjes toe ! Email en sms zijn in het recentste decennium geduchte concurrenten geworden; tijdens oudejaarsnacht 2010 werden wereldwijd 96 miljoen sms’jes verstuurd, 20 miljoen meer dan het jaar voordien.

Nieuwjaarsbrieven zijn een typisch Vlaamse aangelegenheid, uniek in de wereld ! De oudste sporen gaan terug tot de zestiende eeuw. Ze zijn dan in het Latijn en in dichtvorm geschreven. Hun origine situeert zich dus in de hogere kringen. Vanaf het begin van de twintigste eeuw worden de nieuwjaarswensen in de klas geschreven. De brief wordt het resultaat van ettelijke lessen ‘schoonschrift’. Vlekken, vegen of dt-fouten betekent onherroepelijk opnieuw beginnen. Staan de brieven tot halverwege de zeventiger jaren bol van holle frasen, dan is er sindsdien een tendens naar meer tekstuele eenvoud. Het vermoeden dat het kind zelf niet steeds begreep wat het voorlas, speelt ongetwijfeld een rol.

Voor de geschiedenis van de Kerststal,en of de ezel en de os er nog binnen mogen - volgens Paus Benedictus XVI alvast niet ! - verwijzen we graag naar het artikel in het Hultheim Jaarboek 2012 van ZEH Deken Philemon Van Cleemputte, Gaby Verzele en Johan Van Cauwenberghe.

01.12.2012 kersttentoonstelling 03 01.12.2012 kersttentoonstelling 04

De opening van de tentoonstelling kon bogen een op een ruime belangstelling; 170 aanwezigen maakten kennis met een scenario dat onmiskenbaar de signatuur van de initiatiefnemer droeg. De sprekers (Raoul De Bel, Joop Verzele, Arlette Dewaele, ZEH deken Philemon Van Cleemputte, Trees Demeulemeester) werden in- en uitgeleid door moderator Edwin De Borggraeve. Het vocaal ensemble ‘Hultheim’ (sopraan Laurette De Wilde, alt Betty Reynen, tenor Geert De Leersnijder, bas Joop Verzele) zorgden voor zéér gesmaakte muzikale intermezzo’s (de Kerstliederen ‘Maria door een doornwoud trad’, ‘Herders, Hij is geboren’, ‘Er is een kindeke geboren op aard’ en ’Kerstnacht die schone’). Na een smaakvolle receptie, aangeboden door het gemeentebestuur en het comité van de Kerstverlichting, gingen allen heen in vrede.

Naschrift: de drie weken durende expositie werd een heus succes. Exact 1.050 geïnteresseerden kwamen langs. Als 1.000ste bezoekster kreeg Julie Vanhoutteghem uit handen van een enthousiaste ZEH Deken Philemon Van Cleemputte een geestrijke verrassing. 

Tekst: Edwin De Borggraeve. Voor de foto's (met dank aan Martine Van Cauwenberghe), klik hier.