Woensdagavond 13 maart braakte de kleine schouw van de Sixtijnse kapel te Rome witte rook. Habemus papam. We hebben een paus. Wat heeft de 76-jarige Argentijnse chemische ingenieur en Jezuïet Jorge Mario Bergoglio, alias Paus Franciscus I, met Kruishoutem te maken, vraagt u zich af. Niets eigenlijk, maar een voorganger van hem des te meer.

13.03.2013 Jorge Mario Bergoglio13.03.2013 Maffeo Barberini

 

 

 

 

 

 

 

Op 15 maart 1630 verleende de Italiaan Maffeo Barberini (1568-1644), alias Urbanus VIII in een bulle zijn Pauselijke Zegen aan de Kruishoutemse Confrerie van het Heilig Kruis (de Kruisheren).

Dit kerkbroederschap, dat nog steeds actief is, bestond uit vooraanstaande katholieke Kruishoutemnaren die zich wijdden aan de aanbidding van de Heer en aan werken van barmhartigheid. De paus verleende hen vergiffenis voor hun zonden, mits een aantal voorwaarden: ”zoo moesten de leden o.a. alle derde Zondagen der maand en op zekere tijdstippen van het jaar, namelijk op Kruisvinding en Kruisverheffing, op Kerstmis, Paschen, Sinxen en Allerheiligen ter heilige Tafel naderen, aanwezig zijn in al de diensten en kerkelijke oefeningen door het gilde voorbehouden”. In de Bulle staat te lezen dat het broederschap is ingesteld “voor alle geloovighe soo mans als vrouwen, onder den naem van het H. Cruys, tot lof van den Almogenden Godt, van welcke de beminde soonen medebroeders de gewonte hebben gehadt te oeffenen diversche wercken van godtvruchtigheyt”.

383 jaren later bekwamen onder voorzitterschap van Hultheim-auteur Chris Van der Meeren de Kruisheren zich nog immer in deze deugden. Naar godsvrucht en vermogen.

Zie: http://www.kerknet.be/microsite/hdgi/content.php?ID=5199 en DE BORGGRAEVE Edwin, De Kruisommegang (1252-2009), Jaarboek Hultheim, 2009, p. 23-48.