Op Hemelvaartdag 23 mei 1963 werd in de Machelsestraat nabij 't Sprietjen rechtover de veldkapel de VTB-Uitkijktoren ingehuldigd. Het was toenmalig gemeentesecretaris René D’Huyvetter - tevens voorzitter van de plaatselijke VTB-afdeling - die de initiatiefnemer was. Voor de feestaffiche van toen, klik hier aan.

Uitkijktoren 50j

Het gemeentebestuur kocht de grond aan. De Vlaamse Toeristenbond betaalde de bouw van de toren, net zoals voordien was gebeurd in Westerlo en Galmaarden. De kostprijs zou uiteindelijk meer dan het dubbele bedragen van wat oorspronkelijk was geraamd ! De bouwwerken verliepen razendsnel; tussen bouwplan en inhuldiging verliepen amper een kleine vier maanden. Architect was Kruishoutemnaar Albert De Schuymer. Hij ontwierp een constructie in sequoiahout (redwood) tussen vier betonnen palen. Voor het plan, klik hier aan.

De uitkijktoren is opgetrokken op een hoogte van 57 m. boven de zeespiegel. Vanop het platform, 8,5 meter hoger, heeft u een breed panorama over de Leievallei. Bomen belemmeren spijtig genoeg het zicht richting westen. Toch blijft een bezoekje zeker de moeite waard.

Merkwaardig fait divers: op 21 mei 1989 werd 25 jaar uitkijktoren gevierd. De toren stond er toen 26 jaar ... We zijn nu 24 jaar later. Gaat het Gouden Jubileum van ‘Kruishoutems Trots’ onopgemerkt voorbij ?

 

Zie: