“Dan hoor je al snel de opmerking dat die oorlog toch iets is van honderd jaar geleden. Wel, dat is het niet. Oorlog is geen voorbijgaand gegeven. Het gebruik van gifgas is zelfs iets van een paar maanden geleden.” (Piet Chielens, coördinator Flanders Field Museum Ieper in ‘De Standaard’ van 6 november 2013).

Op 11 november 1918 om 11u00 zwegen na vier lange jaren de wapens. Nu 95 jaar geleden. Elke stad, elk dorp, elk gehucht in Europa had zijn zonen ten oorlog zien trekken. Velen kwamen nooit terug. 35 Kruishoutemse, 6 Lozerse, 5 Nokerse, 5 Wannegemse en 4 Leedse jonge mannen sneuvelden aan het front. 55 kerels in de fleur van hun leven geknakt. Een vreselijke tol.

Gone, but not forgotten. Laten we aan hen denken op 11.11. om 11u. Ze brachten het ultieme offer.

Herdenkingsmonumenten werden opgericht, plaquettes aan muren gehangen. Het door de Deinzese kunstenaar Antoon Van Parys gebeeldhouwd oorlogsmemoriaal te Kruishoutem bevindt zich in de hoek van de Sint-Eligiuskerk en ’t Kloefke. Dat van Nokere staat links vóór de Sint-Ursmaruskerk.

Oorlogsmonument-kruishoutem    Oorlogsmonument-nokere

  Oorlogsmonument Kruishoutem                              Oorlogsmonument Nokere

De Nokerse herdenkingsplaquette hangt rechts aan de voorgevel van het voormalige gemeentehuis (nu restaurant ’t Landhuys). Gelukkig weten we uit de geschiedenisboekjes dat WO I eindigde in 1918, want dat jaartal zit vakkundig verscholen achter een regenpijp. De gesneuvelde Nokerse jongens verdienen beter dan dit !  De omgekomen soldaten van Wannegem en Lede worden in ere gehouden door gedenkstenen aan de rechter voorgevels van de beide kerken. 

Oorlogsplaquette-nokere             Oorlogsplaquette-wannegem

Oorlogsplaquette Nokere                                                    Oorlogsplaquette Lede

Gedenksteen-wannegem

Gedenksteen Wannegem

In Lozer is er geen stenen memoriaal. Wel merkt de aandachtige bezoeker rechts achteraan in de kerk een kadertje met de namen van de 6 Lozerse 'Helden edelmoedig gesneuveld voor 't Vaderland'. Onder hen baron François della Faille (1895-1916).

       Oorlogaandenken-lozer

Voor de verschillende herdenkingen in de gemeente op 11 november verwijzen we u graag naar het infoblad ’t Eierdopje, p. 1 en naar de website: http://www.kruishoutem.be/website/4490-www.html?branch=1&language=1

Zie ook:
  • THOMAES Paul, Met slijk tot aan het lijf, onder het vuur van de Duitsche mitraille, jaarboek 2005, p. 134-181.
  • DE BEL Raoul, Hoe Kruishoutem zijn oorlogen herdacht, jaarboek 2011, p. 185-204.
  • Julien Desmet, ik groet U !’, Kruishoutemse Kroniek, Eierdopje november 2013, p.21. 
  • DE BEL Marc, Ule ('Ik was veertien in 1914'), uitg. Manteau, 2013.