WO I, Kerstavond 1914. Die ochtend is de vrieskou over het front gevallen. De lijkengeur is even verdwenen. Bomen en struiken staan wit van de rijm. Opgesteven modder. Aarzelend begin het te sneeuwen. Hier en daar zetten de Duitsers op de borstwering van hun loopgraven kerstbomen met kaarsjes op. Liederen weerklinken, wensen worden over en weer geroepen. Op sommige plekken verlaten de soldaten de tranchées, wisselen cadeautjes uit, tonen elkaar foto’s van dierbaren.

Deze kerstbestanden, die achteraf aan weerskanten als defaitisme zullen worden afgedaan, komen op meerdere plaatsen aan het front voor, van Ieper tot in Frankrijk. In Ploegsteert (Waasten-Komen) spelen op Kerstdag Britse en Duitse soldaten zelfs een potje voetbal. De Duitsers winnen met 3-2. Ex-Beatle Paul McCartney zal zich in 1983 voor de videoclip van zijn hit 'Pipes of peace'  hierop baseren, maar situeert de voetbalwedstrijd verkeerdelijk in Frankrijk:

             Augustus De Poortere                                  Maurice Van Wambeke                     
       Augustus De Poortere (1893-1914)                               Maurice Van Wambeke (1894-1914)

Terwijl ten zuiden van Ieper vrede en licht even een kans krijgen, sneuvelt 25 km. ten noorden ervan te Kaaskerke bij Diksmuide op Kerstavond de 21-jarige Augustus De Poortere uit de Stokstraat, soldaat bij de 3de Jagers te Voet (stamnummer 127/54976). Diezelfde 24ste december bezwijkt de 20-jarige Maurice Van Wambeke uit de Bunderstraat, ook soldaat bij de 3de Jagers te Voet (stamnummer 127/62842), aan zijn verwondingen in het militair hospitaal te Cherbourg (Frankrijk).              

Hultheim wenst u Vredevolle Kerstdagen toe.

Zie ook: DE BEL Raoul en DE BORGGRAEVE Edwin, Ze sneuvelden voor ons in 1914, jaarboek 2014, p.171-191.