Charles Antoine Lehoucq
Charles Antoine Lehoucq, geboren op 30.10.1878 te Sleidinge is onderpastoor te Kruishoutem als hij bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog als hulpaalmoezenier 2de klas van het 3de Regiment Jagers te Voet, 1ste Cie ten oorlog trekt.

In het voorjaar van 1915 krijgt zijn eenheid de opdracht om ten noorden van Diksmuide een bruggenhoofd over de IJzer te slaan. In de nacht van 9 op 10 mei 1915 overschrijdt het regiment de rivier. Een maand later, op 12 juni 1915 - exact 100 jaar geleden - krijgt luitenant-kolonel Rademakers er een kogel in het hoofd. Soldaat Bauwens, brancardier Wademant en aalmoezenier Lehoucq snellen te hulp. Ze moeten het eveneens met hun leven bekopen. De vier slachtoffers worden overgebracht naar Alveringem. Lehoucq overlijdt dezelfde dag. Hij wordt begraven op het kerkhof van Alveringem, grafnummer 110, en op 6 december 1921 herbegraven op de gemeentelijke begraafplaats van Sleidinge.