kleuterschool lozer

De voormalige jongensschool van Lozer - thans een vrije kleuterschool - wordt met de hulp van ouders en grootouders gerenoveerd. In de maand mei was de bouwvergunning binnen. Net op tijd, want het oorspronkelijke schoolgebouwtje dateert al van 1867.

Het werd er opgetrokken door de eerste pastoor van Lozer. Uit de Liber Memorialis: “1867 - De eerw. heer Desmet bouwt een jongensschool op den grond van den edelen heer baron della Faille. De kosten voor bouwgrond beloopen tot 3000 franken betaald door den eerweerden heer pastoor Desmet”. Bijna anderhalve eeuw later is dit initiatief van de toenmalige parochieherder nog steeds een educatieve baken in de Lozerse dorpsgemeenschap.