offerblokdieven

Stelen, men leerde het 130 jaar geleden blijkbaar al op jeugdige leeftijd in Nokere. Maar ’t geld was snel verteerd, veur een spekke en wa sneukeldings.

In het Aalsterse blad ‘De Werkman’ van 27.08.1886 lezen we:“Twee voorbarige dieven, jonge knapen, oud 16 en 9 jaar, zijn Zondag in de kerk van Nokere gedrongen. Terwijl de een de offerblokken openbrak, stond de andere op wacht. Na de diefte voltrokken te hebben, gingen zij in eenen naburigen winkel hun geld wisselen, om den buit te verdeelen. De winkelierster zag dat er wat schilde en verwittigde de policie, die proces-verbaal opmaakte.”. Jong geleerd, maar iets te vlug verteerd, daar in Nokere.