kerk 1    kerk 2

Hectische tijden. Schaalvergroting alom. Gemeenten denken aan fusioneren, kerkgemeenschappen aan centraliseren. De neerwaartse tendens van het kerkbezoek en het gebrek aan roepingen noodzaakt de katholieke kerk inderdaad tot grondige hervormingen. Veranderingen verlopen doorgaans moeilijk; niemand ziet immers graag de kerk, die eeuwenlang zichtbaar en spiritueel de onmiddellijke omgeving heeft bepaald (uit zijn rol) verdwijnen. Dit bleek reeds bij de brand van de kerk te Anzegem in 2014. Zie: http://www.hultheim.be/index.php/anno-domini/2014/283-18-10-2014-de-kerk-staat-in-het-midden. Dit bleek einde augustus van dit jaar ook te Kruishoutem: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kruishoutem/-parochies-klampen-zich-te-veel-vast-aan-hun-eigen-kerk-a2841361/.

De komende maanden en jaren worden belangrijk om de toekomst van de kerkgebouwen in onze gemeente te gaan bepalen. Hultheim is zo vrij de beslissers in deze lastige dossiers enige korte historische input te geven betreffende elk van de Kruishoutemse kerken. Klik aan: http://www.hultheim.be/index.php/kruishoutemse-kerken.