grafsteen    baron  grafkelder

Op Allerheiligen herdenken we onze dierbaren die er niet meer zijn. Kerkhofblommen op graven. 

De begraafplaats van Kruishoutem werd 168 jaar geleden - in 1848 - aangelegd als alternatief voor het te drassige kerkhof rondom de toenmalige romaanse Sint-Eligiuskerk, waar “in het maeken der grafsteden dikwyls geraemten zich hebben vertoont en opgeleverd waer het vleesch van de beenderen maer gedeeltelyk was afgerot … “. De zoektocht naar een dodenakker in drogere grond was geen sinecure. Men deed er bijna een kwarteeuw over om naast de dekenij te belanden op een perceel van burggraaf Pierre Charles Joseph Desmanet de Biesme (1793-1865), de toenmalige bewoner van Ayshove kasteel. In  ruil voor de schenking van de grond werd voor hem en zijn echtgenote Eugénie Désirée vander Meere (1795-1871) op het kerkhof een neogotische grafkapel gebouwd. Architect van dienst was Pierre Nicolas Croquison, die in 1855 ook de nieuwe, neogotische kerk zou ontwerpen. Onder de kapel bevinden zich twee grafstenen, van zoon Fréderic Charles (1831-1902) en dochter Julie Angélique Eugénie (1829-1913).

Zie brochure OMD 2016: ‘Rondom de toren’.