Anno Domini 2016

De geschiedenis is het heden gezien door de toekomst
- Godfried BOMANS (1913-1971), Nederlands auteur en mediafiguur

Het was in het jaar des Heren ... In deze rubriek treft u de artikeltjes aan die ooit als brandend actueel nieuws op de hoofdpagina van deze site stonden. Wat ooit het heden was, is intussen verstild in het verleden. Dat verleden - van feiten en activiteiten - kan u hier nog 's in chronologische volgorde doornemen.

De kleinste deelgemeente van Kruishoutem blijft de heemkundige toon zetten. Naast de recente tentoonstelling in de Sint-Dionysiuskerk, schopte de pittoreske dorpskern van Lede het in februari tevens tot  ‘relict van de maand’  op de website ‘Inventaris Onroerend Erfgoed’

relict van de maand

Het was Kathleen Vancaester, afdelingshoofd Informatie en Communicatie van de inventarisdatabank, die Lededorp nomineerde en er meteen een aantal nostalgische jeugdherinneringen aan vastknoopte. Van nonkel Jan die met paard en kar naar zijn akkers trok tot ene René De Boever uit De Pinte die tijdens de Tweede Wereldoorlog het dorp bezocht en op canvas vastlegde.

Voor het relaas van haar trip down memory lane  (met dank aan Aimé Deconinck), klik aan: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/portaal/bericht/252 .

leo van gheluwestraatHet gemeentebestuur vroeg diverse keren het advies van de Heem- en Geschiedkundige Kring bij de toewijzing van nieuwe straatnamen. Onlangs nam de kring zelf het initiatief om een suggestie voor te leggen aan burgemeester en schepencollege.

Waarover gaat het? Kruishoutem telt 8 straten, waarvan de naam verwijst naar (al dan niet lokale) historische figuren. In vele steden en gemeenten geven dergelijke straatnaamborden een korte duiding van de persoon in kwestie: beroep of status + geboortejaar en jaar van overlijden. Voor de aandachtige voorbijganger verleent dit een kleine historische inkijk op mensen die ooit het verschil hebben gemaakt. Zelfs onze eigenste Leo Van Gheluwe uit Lede kreeg te Brugge, waar hij conservatoriumdirecteur was, zijn straatnaambord.  

Hultheim lanceerde voor Kruishoutem de volgende suggesties:

  • Winston Churchillstraat: Britse Premier tijdens WO II (1874-1965)
  • Cyriel De Baerestraat: ereburger - letterkundige (1884-1961)
  • Stephan De Jonghestraat: musicoloog (1902-1933)
  • Pastoor Senesalstraat: initiatiefnemer bouw Sint-Eligiuskerk, klooster en rustoord (1793-1866)
  • Spilthoorestraat: revolutionair bij Belgische onafhankelijkheid (1804-1872)
  • Priester Daensstraat: sociaal bewogen politicus - onderpastoor te Kruishoutem (1839-1907)
  • Pastoor De Vosstraat: priester-dichter (1920-2005)
  • René D’Huyvetterstraat (binnenkort): ereburger - stichter Gulden Eifeesten (1909-2007).

Straatnamen Winston ChurchillStraatnamen Cyriel de baereStraatnamen Stephan de jonge straatnamen pastoor senesal Straatnamen Spilthoore Straatnamen priester daene Straatnamen pastoor de vos straatnamen rene dhuyvetter

Hultheim nodigde het schepencollege uit om aangepaste naamborden in de 8 straten te laten aanbrengen. Dit kan tegen een minieme kost. Het zou in het straatbeeld zichtbaar aanschouwelijk maken dat de gemeente fier is op haar 'krasse Kruishoutemnaren'. Wordt vervolgd.

Jules loewie paris roubaix 1943

Op 25 april 1943 - in volle oorlog - werd Parijs-Roubaix na een onderbreking van 4 jaar weer georganiseerd. Het was de 41ste editie van de Helleklassieker met den arrivée voor de 1ste keer op de befaamde vélodrome van Roubaix. Kruishoutemnaar Jules Lowie denderde als allereerste profrenner ooit de wielerbaan op, op een 40 m. gevolgd door wereldkampioen Marcel Kint, 3-voudig Ronde van Vlaanderen winnaar Achiel Buysse, de Franse sprinter Louis Thiétard en Nokere Koerse winnaar Berten Sercu. Kint won. Lowie werd tweede.

Voor de filmbeelden van toen: http://www.hultheim.be/index.php/kruishoutemse-cinema/330-jules-lowie-tweede-in-parijs-roubaix-1943.

 Passionistenklooster pasen2016

‘Walls come tumbling down at the Marolle ’ - het Passionistenklooster op Pasen 2016

"And like Jericho, you see walls can come tumbling down”. Had Paul Weller een helderziende bui, toen hij met zijn band The Style Council  in 1985 zong dat net als in Jericho muren naar beneden kunnen tuimelen ? Op de Marolle begint het er toch naar uit te zien.

Uitgerekend tijdens de Goede Week werd een aanvang genomen met de afbraak van het klooster dat de Paters Passionisten er in 1927 neerpootten. Dit betekent dat het net geen negentig jaar het straatbeeld van de Marolle heeft bepaald. Een peulschil in het eeuwenlange parcours dat de mensheid aflegt, maar een drastische ingreep voor ieder die met kerk en klooster is opgegroeid. Het is een troostrijke gedachte dat de moderne zorgcampus ‘De Waegebrughe’  er komt. Samen met de nieuwe gemeenteschool is dit een toekomstgericht perspectief voor de wijk.

Zie:

  • VERZELE Gaby, VERZELE Jozef, VAN CAUWENBERGHE Johan, De Passionisten en de Mariolle: 78 jaar intens samenleven, jaarboek Hultheim 2004, p.202-228.
  • Passionistenklooster, Kruiskouter, Waegebrughe, Kruishoutemse Kroniek, Eierdopje september 2013, p.19.

Louis quatorze   rene dhuyvetter02

Toen de Franse koning Louis XIV in september 1670 bij oorkonde de toelating verleende voor een jaarmarkt, kon hij niet bevroeden dat hij daarmee aan de basis zou liggen van de latere naam en faam van Kruishoutem als Eiergemeente. In de vijftiger jaren van de vorige eeuw kwamen we aan de spits van de Europese eierhandel. In 1955 werden de eerste Gulden Eifeesten onder impuls van gemeentesecretaris René D’Huyvetter georganiseerd. In 2014 waren ze aan hun 60ste editie toe.

Voor de Country Life filmreportage van twee jaar geleden met Jozef Verzele als gids, klik aan: http://www.hultheim.be/index.php/kruishoutemse-cinema/310-de-60ste-gulden-eifeesten-2014.

In aanloop naar de festiviteiten van dit jaar gooide een lid van het organiserende comité met enkele ondoordachte uitlatingen in de pers even een knuppel in het hoenderhok. Meer dan eigen ruyte inslaan, was dit niet. Que les fêtes commencent !

 

jaak de boever 1966 nokere koerse

Jean Stablinsky was in 1966 dé favoriet om Kruishoutems Mooiste te winnen. Dat was evenwel buiten de waard gerekend en die luisterde die dag naar de naam: Jacques De Boever. De Gottemnaar demarreerde in volle finale, zijn ploegmakkers stopten vakkundig af en de vogel was gaan vliegen. Stablinsky eindigde 6de op 22’.

Boeverke won naast Nokere Koerse vier keer Tielt-Antwerpen-Tielt (1961, 1962, 1964 en 1966), twee keer Roubaix-Cassel-Roubaix (1965 en 1966), de E3 Prijs Harelbeke (1968), een rit in Dwars door Vlaanderen, toen nog een meerdaagse (1964), in de Dauphiné Libére (1969) en in de Vierdaagse van Duinkerke (1969).

Jacques is anno 2016 adjunct-koersdirecteur van de wielerwedstrijd die hij een halve eeuw geleden won. Nokere Koerse - alias de 'Danilith Classic' - promoveert dit jaar tot wielerwedstrijd 'buiten categorie', en komt daarmee op hetzelfde niveau als Dwars door Vlaanderen en de Brabantse Pijl. U bent welkom aanstaande woensdag op Nokereberg, de Poggio  van de Vlaamse Ardennen !

Zie: