Anno Domini 2016

De geschiedenis is het heden gezien door de toekomst
- Godfried BOMANS (1913-1971), Nederlands auteur en mediafiguur

Het was in het jaar des Heren ... In deze rubriek treft u de artikeltjes aan die ooit als brandend actueel nieuws op de hoofdpagina van deze site stonden. Wat ooit het heden was, is intussen verstild in het verleden. Dat verleden - van feiten en activiteiten - kan u hier nog 's in chronologische volgorde doornemen.

grafsteen    baron  grafkelder

Op Allerheiligen herdenken we onze dierbaren die er niet meer zijn. Kerkhofblommen op graven. 

De begraafplaats van Kruishoutem werd 168 jaar geleden - in 1848 - aangelegd als alternatief voor het te drassige kerkhof rondom de toenmalige romaanse Sint-Eligiuskerk, waar “in het maeken der grafsteden dikwyls geraemten zich hebben vertoont en opgeleverd waer het vleesch van de beenderen maer gedeeltelyk was afgerot … “. De zoektocht naar een dodenakker in drogere grond was geen sinecure. Men deed er bijna een kwarteeuw over om naast de dekenij te belanden op een perceel van burggraaf Pierre Charles Joseph Desmanet de Biesme (1793-1865), de toenmalige bewoner van Ayshove kasteel. In  ruil voor de schenking van de grond werd voor hem en zijn echtgenote Eugénie Désirée vander Meere (1795-1871) op het kerkhof een neogotische grafkapel gebouwd. Architect van dienst was Pierre Nicolas Croquison, die in 1855 ook de nieuwe, neogotische kerk zou ontwerpen. Onder de kapel bevinden zich twee grafstenen, van zoon Fréderic Charles (1831-1902) en dochter Julie Angélique Eugénie (1829-1913).

Zie brochure OMD 2016: ‘Rondom de toren’.

PERDSJAFFEKruishoutemnaren zijn vriendelijke mensen. Dat weet men zelfs tot in Zingem.

Let wel, dat is niet altijd zo geweest. 160 jaar geleden bijvoorbeeld: “In de nacht van 13 op 14 van deze maand was de gemeente Cruyshautem het toneel van een poging tot moord. De genaamde Ch. Callier, timmerman te Wanneghem-Lede, werd op de grote baan van Cruyshautem naar Audenarde aangevallen door een persoon die hem een hoofdwonde aanbracht. De ongelukkige werd de volgende ochtend bloedend en uitgestrekt op de grond aangetroffen. De dader werd gearresteerd”. (Le Courrier de l’Escaut, 20 oktober 1856). 

school marolle    grot marolle

Dreigt de Marolle twee van zijn Kruishoutemse Curiosa kwijt te raken ? De verkoop van het vroegere schoolgebouw zal ertoe leiden dat bij afbraak het laatste zichtbare litteken van de Eerste Wereldoorlog zal verdwijnen. Zie: http://www.hultheim.be/index.php/kruishoutemse-curiosa/34-openluchtklassen-avant-la-lettre-deinsesteenweg-marolle.

Dit jaar ging het Passionistenklooster tegen de vlakte. Samen met het klooster verdween de Mariagrot. Deze werd in 1954 naar aanleiding van het Mariajaar op initiatief van overste Pater Achiel Bral in de hoek van de tuin opgetrokken. 80.000 kg rotsblokken vormden een grot van 20 meter lengte en tot 3,50 meter hoog. De bidplaats werd op zondag 21 november 1954, n.a.v. het feest van O.L. Vrouw Opdracht, ingezegend en in 1987 gerestaureerd. 

De nieuwe eigenaar van de site voorzag in zijn plannen de verplaatsing van de grot naar de rechterzijde van de Sint-Gabriëlkerk. De vraag stelt zich of dit nobel voornemen nog gestalte zal krijgen.

kerk 1    kerk 2

Hectische tijden. Schaalvergroting alom. Gemeenten denken aan fusioneren, kerkgemeenschappen aan centraliseren. De neerwaartse tendens van het kerkbezoek en het gebrek aan roepingen noodzaakt de katholieke kerk inderdaad tot grondige hervormingen. Veranderingen verlopen doorgaans moeilijk; niemand ziet immers graag de kerk, die eeuwenlang zichtbaar en spiritueel de onmiddellijke omgeving heeft bepaald (uit zijn rol) verdwijnen. Dit bleek reeds bij de brand van de kerk te Anzegem in 2014. Zie: http://www.hultheim.be/index.php/anno-domini/2014/283-18-10-2014-de-kerk-staat-in-het-midden. Dit bleek einde augustus van dit jaar ook te Kruishoutem: http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-kruishoutem/-parochies-klampen-zich-te-veel-vast-aan-hun-eigen-kerk-a2841361/.

De komende maanden en jaren worden belangrijk om de toekomst van de kerkgebouwen in onze gemeente te gaan bepalen. Hultheim is zo vrij de beslissers in deze lastige dossiers enige korte historische input te geven betreffende elk van de Kruishoutemse kerken. Klik aan: http://www.hultheim.be/index.php/kruishoutemse-kerken.

offerblokdieven

Stelen, men leerde het 130 jaar geleden blijkbaar al op jeugdige leeftijd in Nokere. Maar ’t geld was snel verteerd, veur een spekke en wa sneukeldings.

In het Aalsterse blad ‘De Werkman’ van 27.08.1886 lezen we:“Twee voorbarige dieven, jonge knapen, oud 16 en 9 jaar, zijn Zondag in de kerk van Nokere gedrongen. Terwijl de een de offerblokken openbrak, stond de andere op wacht. Na de diefte voltrokken te hebben, gingen zij in eenen naburigen winkel hun geld wisselen, om den buit te verdeelen. De winkelierster zag dat er wat schilde en verwittigde de policie, die proces-verbaal opmaakte.”. Jong geleerd, maar iets te vlug verteerd, daar in Nokere. 

Op zondag 11 september exploreert Hultheim met u de historische geheimen van Kruishoutem-centrum. De verborgen hoekjes en kantjes van de Patronage, het ongekend funerair erfgoed van het kerkhof, de exquise wandschilderingen van de dekenij en de majestueuze neogotiek van de Sint-Eligiuskerk worden u tijdens gegidste wandelingen aanschouwelijk gemaakt.

OMD 2016 1  OMD 2016 2   OMD 2016 3

Gidsbeurten (enkel) om 14u., 15u. en 16u. ’s Voormiddags en na 16u. geen rondleidingen of bezoek mogelijk. Na de historische ontdekkingstocht krijgen de deelnemers gratis een verklarende meerkleurige brochure in handen. Parkeermogelijkheden: parking Telex, Kerkhofweg, 2, of op de nabijgelegen markt. Start rondleidingen: zaal Telex.

Info: 09/383 60 75 en  https://www.facebook.com/events/1225048374174619/