Bisschop GabrielsKruishoutemnaren zijn best een devoot volkje ... doch er is er maar ééntje die het tot bisschop heeft geschopt.

Afgelopen december was het 125 jaar geleden dat Henri Gabriëls door de toenmalige paus Leo XIII tot bisschop van Ogdensburg werd benoemd; op 16 december 1891 had Henri inderdaad zijn aanstelling beet. Hij werkte toen al een kleine 30 jaar in de Verenigde Staten als professor dogmatiek en kerkgeschiedenis te Troy (staat New York). In 1904 werd hij geridderd tot Officier in de Leopoldsorde. EH Gabriëls, die omging met de groten der aarde zoals Koning Leopold II en President ‘Teddy’ Roosevelt (D.Trump was nog niet geboren), zou 29 jaar bisschop in de USA zijn en in die tijd meerdere kerken en scholen oprichten. Hij overleed op 13 april 1921. In de zomer van 1920 had hij voor de laatste keer zijn familie te Wannegem bezocht. 

Zie: