bliksem boom

Ga voor de bliksem nooit schuilen onder een boom. Dat weet het kleinste kind. 125 jaar geleden echter was dit volslagen onbekend voor de inboorlingen van Nokere, zoals blijkt uit volgend persverslag: “Het onweder van Dijnsdag avond heeft, gelijk het te vreezen was, hier en daar verwoestingen veroorzaakt. (…) Te Huysse, was een inboorling van Nokere, sedert eenigen tijd in het klooster te Kruishautem verblijvende, nog op de baan. Door het onweder verrast, verschool de man zich onder eenen trunk. Des anderdaags vond men hem levenloos onder den trunk liggen, naar alle waarschijnelijkheid door den bliksem getroffen, want op eenige meters van daar was er een kanadaboom aan splinters geslagen.” (Den denderbode - 02.10.1892).