In de rechter benedenhoek van het kerkhof van Kruishoutem bevindt zich een grafzerk, verweerd door de tijd en begroeid met klimop. Hier rusten Oscar Bekaert en zijn echtgenote Angèle Vanheuverswijn. Oscar was afkomstig van Huise. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog meldde hij zich als vrijwilliger en maakte zich verdienstelijk voor België, wat leidde tot meerdere onderscheidingen, o.a. het Oorlogskruis met Palm en het IJzerkruis.

Bidprentje Oscar Bekaert 1890 1944  Rustplaats der familie Bekaert Vanheuverswijn
Links: foto bidprentje (archief Raoul De Bel). Rechts: de graftombe met opschrift: ‘Rustplaats der familie Bekaert Vanheuverswijn’. Geen vermelding van voornamen, geboorte- en sterfjaar (foto Edwin De Borggraeve).

Ten tijde van Wereldoorlog II was hij onderwijzer op rust, en net zoals zovelen uit zijn beroepscategorie Vlaamsgezind. Bij besluit van 25 juni 1942 werd hij door de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken aangeduid om burgemeester van Kruishoutem te worden ter vervanging van Charles D’Huyvetter die twee dagen voordien door dezelfde overheidsambtenaar uit zijn ambt was ontzet. Onder de Duitse militaire bezetting was het burgemeesterschap ‘over eieren lopen’. Toch kon Bekaert met gemeentesecretaris René D’Huyvetter verhinderen - door ze tijdig te verwittigen - dat meerdere Kruishoutemse jongelingen door de Duitsers werden opgepakt voor verplichte tewerkstelling.

In de rumoerige bevrijdingsdagen van september 1944 kreeg het gezin Bekaert de volkswoede over zich heen. In de avond van zondag 3 september gooide een dronken bende de ruiten van zijn huis aan diggelen om het vervolgens te plunderen. Het gewoel in het centrum bleef die nacht duren tot 4u30’. Op vrijdag 8 september werd Kruishoutem bevrijd. Op zondag 10 september schoot Oscar Bekaert zich door het hoofd in de serre bij zijn woning. Op zaterdag 16 september vond hij zijn laatste rustplaats.

Toenmalig gemeentesecretaris René D’Huyvetter hield een dagboek bij tijdens de woelige septemberdagen 1944 en de bevrijding van Kruishoutem. Dit uniek document wordt gepubliceerd in het jubileumjaarboek 2021 van Hultheim, vanaf p. 192.