Tijdens OMD 2017 deden ongeveer 1.900 bezoekers in 3 gidsbeurten het domein van het Gravenkasteel Cruyshautem aan. Uiteraard kon deze menigte de ijskelder niet in, vandaar dat we dit curiosum filmden. De kelder dateert van vóór 1833, want toen stond hij reeds aangeduid op een kadastraal plan. Men moest langs drie deuren vooraleer de eigenlijke kelderschacht te bereiken. Een zwevende vloer liet ’s zomers het gesmolten water doorvloeien. Tijdens de winter werd de kelder gevuld met stukken ijs die uit de kasteelvijver werden gezaagd.

De ronde kelder heeft een diameter van 2,50m en een diepte van 4m. De uitgegraven aarde werd rond en boven de kelder gedeponeerd. Momenteel zit hij verscholen onder struikgewas en natuurlijke boomaangroei, waarvan het gewicht barsten veroorzaakt in de gewelven. Boomstronken en wortels zoeken hun weg doorheen de scheuren (film door Jean-Pierre Deruyck).