Welkom!

… op de website van Hultheim, de heem- en geschiedkundige kring van Kruishoutem. Hier vindt u heemkundige en historische updates over Kruishoutem, de Marolle, Lozer, Nokere, Wannegem en Lede. De laatste info staat bovenaan, voor de oudere verslagjes scrolt u naar beneden.

 

Inhuldiging Uitkijktoren 23 mei 1963

 

We gaan 60 jaar terug in de tijd. Bij de inhuldiging van de VTB-Uitkijktoren op Hemelvaartdag 23 mei 1963 knipt Francine Lambert, de eerste Eikoningin, het tricolore lint door. Dit wordt vastgehouden links door Martine, dochter van Kruishoutems VTB-bestuurslid Roger De Ruyck, en rechts door Marijke Verheggen, kleindochter van torenwachter Emile. Rechts naast de lintknipster de rijzige gestalte van burgemeester Amedéé Vergaert. Uiterst rechts algemeen VTB-voorzitter Jozef Van Overstraeten. Marijke en Martine hebben die voormiddag net hun Eerste Communie gedaan (foto: archief familie Verheggen).

Zie:

Tijdelijk eiermuseum erfgoed2023 1   Tijdelijk eiermuseum erfgoed2023 2

Foto links: door Landelijke Gilde Kruishoutem. Foto rechts: door Edwin De Borggraeve

N.a.v. Erfgoeddag, die in 2023 onder het thema ‘Beestig!’ doorging, opende Hultheim van 22 tot 26 april in Zaal Elckerlyc op de Marolle een tijdelijk Eimuseum. 791 bezoekers kwamen langs, wat neerkomt op 10% van de Kruishoutemse bevolking (op niveau berekend van voor de 2 fusies).

Op de expositie waren meerdere filmpjes te zien. U kan ze nu ook terugvinden op onze website, o.a. over:

  • het uittesten van een eiersorteermachine tijdens de opbouw van de tentoonstelling,
  • het Radio 1 interview met Chris Van der Meeren over de Eierprijzencommissie te Kruishoutem die sinds 1954 voor België bepaalt hoeveel een ei mag kosten,
  • een interview met legkippenkweker Marc Cnockaert die vertelt over het vroegere wel en wee in de kippen- en eiersector,
  • een gesprek met Jacques De Ruyck over zijn vroegere functie als beëdigd controleur van de eierhandel voor de Nationale Dienst voor Afzet van Landbouwproducten,
  • een babbel met Martin Haerinck, de voorzitter van de Eierprijzencommissie, die uitlegt hoe de eierprijzen worden vastgelegd.

Voor de filmpjes: klik deze link aan.

Bestuurslid Carl Delacauw nam foto’s van de opening van de tentoonstelling. Klik hiervoor deze link aan.

De brochure van de tentoonstelling is raadpleegbaar via deze link.

mariakapelletje

Foto Edwin De Borggraeve (september 2010)

 

… komt men Mariakapelletjes tegen. En de meimaand is Mariamaand. Hoewel de devotie voor de H. Maagd net als de katholieke kerk zelf sinds de jaren zestig van de vorige eeuw klappen heeft gekregen, houden velen de traditie in ere om op bedeweg te trekken naar Oostakker of Kerselare of om te bidden aan de talrijke kapelletjes, die als waardevol erfgoed nog steeds het Vlaamse landschap sieren.

Zo roept Kerk&Leven op om deze vrijdagavond 12 mei om 20u00 aan de kapel bij de IJzerbergstraat (wijk De Biest Kruishoutem) te samen te komen voor een gebedsstonde. Dit kapelletje werd in 1925 opgericht door Jules Dhuyvetter uit dankbaarheid omdat zijn gezin heelhuids door de Groote Oorlog 14-18 was gekomen.

Zie ook: Onze Maria Kapellekens (hultheim.be)

James herriot All Creatures Great and small

 

 

 

 

Dierendokter zijn op den buiten; het kruipt in de kleren. Ontiegelijke uren. Interventies bij weer en ontij. Tochtige stallen. Lastige bevallingen. Tot over de knoesels in de morre. Een mens zou voor minder naar de fles grijpen. Dat was toch het geval 190 jaar geleden: “In den avond van den 30 april laetsleden is te Cruyshautem den voordeelig gekenden vee-arts Hieronymus Boukaert, die zoo als men in het algemeen gelooft, een weynig bedronken was, in eenen watergragt gevallen en versmoord.” (Gazette van Brugge - 6 mei 1833).

Hultheims redactieraadslid en auteur Chris Van der Meeren stelt dat dit de dag van vandaag niet meer gebeurt.

Grafzerken bonneval

Grafzerken van drie broers di Ruffo de Bonneval de la Fare des Comtes de Sinopolo de Calabre op het kerkhof van Nokere. V.l.n.r.: markies Jean (1912-1970), graaf (en na het overlijden van Jean) markies Marc (1914-1980) en graaf Jacques (1918-2009), de laatste telg van het geslacht die het Nieuw Kasteel bewoonde (foto Edwin De Borggraeve).

 

De roots van dit adellijk geslacht gaan terug tot in het Romeinse Rijk. Marcus Antonius Rufus is generaal onder de Romeinse keizer Constantinus de Grote. Vanaf de 10de eeuw vinden we de familie terug in Zuid-Italië. Poncet Ruffo verlaat omstreeks 1370 Napels voor de Franse Provence. Vele generaties later verhuist uit deze tak van de familie markies Edmond (1807-1881) na zijn huwelijk in 1870 naar Brugge. Zijn oudste zoon Pierre (1843-1933) is kamerheer van Paus Pius X, waardoor hij een maand per jaar in Vaticaanstad verblijft. Pierre huwt in 1876 met Désirée-Nathalie de Kerckhove de Denterghem d’Exaerde. De Ruffo’s, die trouwens familiebanden hebben met koningin Paola Ruffo di Calabria, komen hierdoor in Nokere terecht.

De familie de Kerckhove de Denterghem d’Exaerde is op dat ogenblik immers eigenaar van het kasteel van Nokere (actueel ‘kasteel Casier’). Op hun kasteeldomein is er ook een ander gebouw, dat op de Popp-kaart van 1857 staat aangegeven. Het betreft een kasteeltje in empirestijl dat er op het einde van de 18de eeuw is opgetrokken. Het koppel Pierre en Désirée neemt er zijn intrek. Nokeraar Charles De Craene bouwt in opdracht van de markies omstreeks 1880 de zijtorens bij, alsook een watertoren in het park. Graaf Jacques (1918-2009), één van de drie kleinzonen van Pierre, komt na de Tweede Wereldoorlog in het kasteel wonen. Net als zijn voorzaten getuigt hij als man van adel van morele en christelijke waarden. Het is in dit verband illustratief dat het kasteel een eigen familiekapel had. Graaf Jacques verkoopt het kasteel in 2007 aan ondernemer Paul Renson, die het met zorg heeft laten renoveren.

 Nieuw kastell Bonneval 1905   Nieuw kastell Bonneval 2007 renovatie

Links: het nieuw kasteel in 1905 (fotoarchief Hultheim). Rechts het nieuw kasteel op 24 december 2007 in volle renovatie (foto Edwin De Borggraeve)